Mapování nebezpečných míst a vyplňování dotazníků probíhalo během jarních měsíců, předání školní mapy projektantovi Ing. Rozsypalovi se konalo na konci června 2009. Hotová dopravní studie byla odevzdána k realizaci odboru dopravy MHMP a MČ Praha 3 na podzim 2009. Škola zorganizovala v rámci projektu  velké množství doprovodných akcí (cyklovýlet, pěší den, soutěž „Sbírání značek“ apod.) a nechala na svém dvoře instalovat stojany na kola.

Realizace opatření z dopravní studie

  • úprava přechodu před školou v Jeseniově ul. – zúžení vozovky vytažením chodníků, zvýšená plocha vozovky, reflexní výstražná značka
  • úprava křižovatky Biskupcova x Ambrožova – zúžení vozovky vytažením chodníků, zvýšená plocha vozovky, instalace sloupků