Projekt, který v ZŠ Dolákova iniciovala MČ Praha 8, byl zahájen 13. 11. 2017 schůzkou užší pracovní skupiny. Hned poté se uskutečnilo setkání pedagogické rady se zástupci rodičů, na kterém byl projekt prezentován. V zimě proběhlo na škole žákovské mapování rizikových míst a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů.

Mapování a průzkum zároveň proběhly i v Církevní ZŠ logopedické Don Bosco, která se ZŠ Dolákova těsně sousedí a k projektu se připojila.

Začátkem února 2018 se uskutečnila první schůzka pracovní skupiny projektu za účasti pana místostarosty Petra Vilguse, na které žáci představili výsledky první fáze projektu. V březnu se na obou školách konaly besedy s žákovskými parlamenty na téma dopravy a jejích souvislostí s životem ve městě. V dubnu proběhl žákovský dopravní monitoring, který byl použit jako podkladový materiál k dopravní studii. Jako nejpalčivější místo byl označen prostor mezi vchody do obou ZŠ včetně křižovatky Dolákova x Hackerova.

V květnu obě školy zorganizovaly pěší týden. Žáci ze ZŠ Dolákova ušli 2 114 km, žáci menší z obou škol, Don Bosco, neuvěřitelných 1297,8 km. Během týdne mnozí změnili své návyky, které dodržují i po skončení akce. Žákovská reportáž z pěšího dne zde.

Od r. 2019 probíhá projektová příprava stavebních úprav na křižovatce Dolákova x Hackerova u základní školyDolákova x Hackerova u mateřské školy.