Škola se v 90. letech opakovaně a bez výsledku dožadovala úprav přístupových cest svých žáků – jednalo se zejména o Slezskou ulici a křižovatku Korunní x Šumavská. V dubnu 2004 se členka školní rady paní Svatava Hyská obrátila na Pražské matky, které jí pomohly sepsat petici a nabídly zpracování dopravní studie. Na škole neproběhlo žákovské mapování, problémová místa byla vytipována díky dlouholeté zkušenosti rodičů, dětí a pedagogů. Petice byla spolu s dopravní studií předána odboru dopravy MHMP v září 2004.

Po mnoha jednáních se zástupci MČ Praha 2 a MHMP a urgencích ze strany Pražských matek i paní Hyské byla Ústavem pro dopravní inženýrství zpracována projektová dokumentace a část navrhovaných úprav byla realizována z rozpočtové položky BESIP.

Realizace opatření z dopravní studie

  • výrazná stavební úprava křižovatky Korunní x Šumavská včetně posunutí zastávek tramvaje, zúžení vozovky, rozšíření chodníku na jedné straně až k tramvajovým kolejím a vybudování dělicího ostrůvku na přechodu (2006)
  • rozsáhlá rekonstrukce přechodů a křižovatek na Slezské ulici od Nám. Míru až ke stanici Vinohradská vodárna – vytažené chodníky, zúžení vozovky, umístěná zábradlí (2008)