Děti představily výsledky dotazníkového šetření i mapování v květnu 2023. Jako důležité téma se ukázala potřeba optimalizaci obsluhy Suchdola i okolních obcí autobusovou dopravou.

Hlavní trasa, kudy děti do školy chodí je Suchdolskou ulicí, pozornost dopravní studie se tedy bude soustředit na trasu ze Suchdolského náměstí přes křižovatku Internacionální x Suchdolská a dále ulicí Suchdolská ke škole. Cílem je tuto trasu zklidnit, doplnit opatření, která povedou k většímu respektování zóny 30, doplnění cyklistické infrastruktury.

Školní mapa ZŠ M. Alše, Suchdol