Děti představily výsledky dotazníkového šetření i mapování v květnu 2023. Jako důležité téma se ukázala potřeba optimalizace obsluhy Suchdola i okolních obcí autobusovou dopravou.

Hlavní trasa, kudy děti do školy chodí je Suchdolskou ulicí, pozornost dopravní studie se tedy bude soustředit na trasu ze Suchdolského náměstí přes křižovatku Internacionální x Suchdolská a dále ulicí Suchdolská ke škole. Cílem je tuto trasu zklidnit, doplnit opatření, která povedou k většímu respektování zóny 30, doplnění cyklistické infrastruktury.

Školní mapa ZŠ M. Alše, Suchdol

Výsledky projektu

Městská část vyjednala prodloužení ranního autobusu 409, nově zajíždí před osmou hodinou až ke škole. Usnadní tak cestu školákům z oblastí Výhled nebo mimopražským dětem.