Pokud vše půjde dobře, do začátku školního roku 2024–2025, by se mělo podařit několik nestavebních úprav přímo před školou, které pomohou zajistit větší bezpečnost pro všechny školáky. V rámci nestavebních opatření pro zklidnění dopravy je pozornost je věnována bezprostřednímu okolí školy, tedy uspořádání dopravy v ulici Suchdolská před školou včetně křižovatek s ulicemi K Roztokům, Novosuchdolská, Staročeská a Za Sokolovnou, kde budou doplněny zpomalovací polštáře, opticko-psychologické brzdy, rozšíření chodníků apod. Dopravní řešení bude doplněno o asfalt art, který podtrhne pobytový charakter místa určeného především dětem. Zároveň by zde mělo dojít ke krajinářským úpravám

Rozhodnutí o případném zavedení režimu školní ulice je zatím odloženo podle dopadu nestavebních úprav.

Je navržena úprava přecházení u točny autobusu v ulici Za Sokolovnou. Součástí studie je i trasa mezi školou a Suchdolským náměstím, kudy děti nejčastěji chodí. Cílem je tuto trasu zklidnit, dosáhnout většího respektování zóny 30, doplnění cyklistické infrastruktury a lépe organizovat parkování. Nestavební opatření se prozatím dále nepřipravují.

Případné stavební úpravy se týkají podobných míst, tedy ulice Suchdolská, křižovatek Suchdolské s ulicemi Na Vrchmezí, Při hranici a U Nového Suchdola a křižovatek Internacionální s ulicemi Májová a Gagarinova. Návrhy koordinujeme s připravovanými projekty rekonstrukce Internacionální a Suchdolské ulice (zpracovává společnost SINPPS) a Suchdolského náměstí.

 

Školní mapa ZŠ M. Alše, Suchdol

Výsledky projektu

Městská část vyjednala prodloužení ranního autobusu 409, nyní zajíždí před osmou hodinou až ke škole. Usnadní tak cestu školákům z oblastí Výhled nebo mimopražským dětem.