Jde o nejstarší pokus Pražských matek o projekt Bezpečné cesty do školy, a to z počátku 21. století, kdy ještě nebyla vypracovaná přesná metodika projektu ani „vyšlapané“ cesty při jednání s veřejnou správou městských částí i magistrátu. Členka Pražských matek Vendula Maráková s žáky vyznačovala do mapek jejich cesty do školy a vytvořila souhrnnou mapu, na jejímž základě zpracoval Ing. arch. Zdeněk Meissner studii na dopravní zklidnění okolí školy zahrnující také úpravu vstupu do školy – rampu pro handicapované děti. Studie nebyla vytvořena v elektronické podobě, v případě zájmu je však k nahlédnutí v kanceláři organizace Pěšky městem.

V pozdějších letech proběhly projekty BCŠ v několika dalších vinohradských školách  (ZŠ Londýnská, ZŠ K. V. Raise – nyní ZUŠ Ilji Hurníka, ZŠ a Gymnázium Sázavská), kde se již dařilo lépe vyjednat s pražským magistrátem realizaci návrhů díky podpoře MČ Praha 2 a vznikla tak řada rozsáhlých a kvalitních rekonstrukcí. Při projektu BCŠ v nedaleké ZŠ v Londýnské  v r. 2002 vyhodnotil projektant Ing. Zbyněk Laube znovu mapování dětí v Lauderových školách, takže se návrhy na úpravy v okolí ZŠ Londýnská opíraly také o tyto výsledky mapování.

Do realizovaných opatření bohužel nebylo po dlouhou dobu zahrnuto složité řešení dopravní situace přímo před Lauderkami, protože se léta nedařilo nalézt shodu všech zúčastněných stran na dopravním zklidnění Belgické ani na specifických požadavcích na bezpečnost v okolí této židovské školy. Současná podoba prostoru v jejím bezprostředním okolí vznikla díky dopravní studii Ing. Květoslava Syrového z roku 2014, kterou se podařilo zkoordinovat s celkovou rekonstrukcí – dopravním zklidněním – Belgické a do které byly zahrnuty i zmíněné specifické bezpečnostní prvky.

Úspěchy projektu

(Shodují se z velké části s opatřeními vzešlými z BCŠ v ZŠ Londýnská,  v roce 2016 navíc došlo ke zklidnění prostoru před školou.)

  • stavební úprava křižovatky Londýnská x Rumunská: zúžení vozovky vytažením nároží a vytvoření parkovacích zálivů
  • rozsáhlá stavební úprava křižovatky Londýnská x Jugoslávská: zúžení vozovky na všech čtyřech ramenech vytažením nároží a vytvoření parkovacích zálivů, zúžení  Jugoslávské zamezilo nebezpečnému parkování aut ve dvou řadách
  • změna synchronizace SSZ v Rumunské ulici tak, aby na přechodu ke škole vznikla mezera mezi jedoucími auty, během níž děti mohou přecházet
  • zřízení přechodu se světelnou signalizací v Rumunské ul. na  nám. Míru
  • zklidnění prostoru před školou: zúžení a zvýšení vozovky, vytvoření nového přechodu