Škola se zapojila do programu BCŠ na začátku roku 2007. Mapování proběhlo během zimních měsíců, studie byla vypracována a předána k realizaci MHMP v červnu téhož roku. V roce 2008 proběhla instalace dělicího ostrůvku na přechodu přes křižovatku Na Zlíchově x Křížová.

Po dlouholetém jednání PM s MČ Praha 5 o zklidnění dopravní situace v bezprostředním okolí školy, které bylo označeno za nejrizikovější, se v roce 2011 blýsklo na lepší časy. Na opakované stížnosti na neochotu městské části  řešit nebezpečnou situaci zareagoval tehdejší místostarosta pro dopravu Jiří Vejmelka, který vyjednal přemístění vzdálené světelné signalizace k přechodu přímo před školou.

Realizace opatření z dopravní studie

  • rekonstrukce přechodu (dělicí ostrůvek) přes křižovatku Křížová x Na Zlíchově (2008)
  • úprava prostoru před školou – přesunutí tramvajové zastávky níže do ulice, posunutí přechodu pro chodce a zřízení SSZ