Škola zahájila svůj projekt v prosinci 2006. Mapování nebezpečných míst proběhlo na jaře roku 2007, dopravní studie, vypracovaná Ing. Laubem, byla předána k realizaci odboru dopravy MHMP v červnu téhož roku.

Realizace opatření z dopravní studie

  • přechod s dělicím ostrůvkem přes Plynární ulici u stanice metra Nádraží Holešovice (2007)