Na této střední škole probíhaly všechny aktivity „nad plán“ –  v režii a na účet školy, bez  finančního příspěvku od  hl. m. Prahy určeného na realizaci programu BCŠ . Škola proto nebyla vázána povinností absolvovat všechny části projektu podle povinné metodiky.

7. dubna jsme s projektantem Ing. Syrovým navštívili školu a vyučujícím pedagogům vysvětlili smysl i obvyklý průběh programu Bezpečné cesty do školy.  Studenti několika tříd, z nichž jedna za tím účelem založila fiktivní firmu, uskutečnili mapování svých cest do školy z různých míst v Praze s vytipováním rizikových lokalit. V listopadu proběhla na škole přednáška vyučujícího profesora o bezpečnosti chodců, při níž byly prezentovány výsledky mapování. Interaktivní přednášku provázely ukázky stavebních i nestavebních opatření pro zajištění větší bezpečnosti chodců a diskuze o nich. Studenti sami připravili později několik přednášek pro veřejnost, např. pro seniory.

Výstupy školního projektu: