Za nejproblémovější označily děti nepřehledné „náměstíčko“ nad MŠ Podléšková s nevhodně umístěným parkovištěm, dvoupruhý přechod vedoucí na zastávku tramvaje a autobusu ve Švehlově ulici, parkování aut u přechodů přes Topolovou ulici, chybějící přechod na křižovatce Jabloňová x Hvozdíková či přechod u křižovatky Práčská x Mikanova, kde rovná komunikace svádí řidiče k překračování rychlosti. Další připomínky se týkaly několika lokalit, ve kterých se pohybují podivné osoby, či krátkých intervalů pro chodce na přechodech se SSZ. Všichni zúčastnění si také přáli obnovu chodu dopravního hřiště v Jahodové ulici, které bylo dlouhodobě uzavřeno z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů.

Škola zorganizovala množství doprovodných projektových aktivit – mezitřídní pěší soutěž „Putování po rovníku“, cyklistické vyjížďky po okolí, soutěže na dopravní téma a jízdy zručnosti na školním hřišti či monitorování dopravy v okolí školy. Žáci absolvovali přednášku o dopravě ve městě. Škola provedla rekonstrukci starého přístřešku na nářadí, ze kterého se stal přístřešek se stojany na uschování kol a koloběžek.

Úspěchy projektu

  • rekonstrukce tramvajové zastávky Sídliště Zahradní Město, úprava přechodu
  • zamezení parkování u přechodu v Jahodové ul. u nákupního centra Cíl (balisety)
  • úprava vodorovného značení a zamezení parkování (balisety) u přechodu na křižovatce Topolová x Jahodová
  • úprava křižovatky Topolová x Podléšková (balisety)
  • V roce 2015 došlo také k obnově dopravního hřiště u bývalé ZŠ Jahodová a jeho zpřístupnění veřejnosti.
  • V září 2019 bylo po letech nejrůznějších komplikací konečně upraveno nejproblematičtější místo v bezprostřední blízkosti školy – křižovatka Topolové, Maceškové a Karafiátové ulice.