Dopravní studie pro Deutsche Schule Prag byla slavnostně předána zástupcům městské části Praha 5, která vykovává správu na většině řešeného území.  Během kalendářního roku 2024 by se mohlo podařit dopracovat navrhované změny nestavebního charakteru (zjednosměrnění ulice Schwarzenberská a úpravy prostoru před školou, zaslepení ulice Hlubucká, úpravy křižovatek Pekařská x Schwarzenberská x Za Zámečkem, Tichnova x Schwarzenberská, úprava přechodu u výstupu z metra, zklidnění dopravy v obytných zónách). Návrhy stavebních úprav budou předmětem rozpracování podrobné projektové dokumentace a projednávacího procesu v rámci stavebního řízení. Horizont jejich realizace je 3 až 5 let,

Řešení pro hlavní identifikované problémy:

1. Konkrétní nebezpečná místa na hlavní pěší trase od stanice metra Nové Butovice (místa  0, 1, 2 a 3 na školní mapě)

Podle dotazníkového průzkumu se do školy dopravuje 24 % dětí veřejnou dopravou, odpoledne to je dokonce 35 % dětí. Hlavní pozornost proto byla věnována zajištění bezpečného příchodu od stanice metra Nové Butovice. První problém je hned u výstupu, respektive na přechodu pro chodce u konečných zastávek autobusů směrem k administrativní budově Aspira. Přechod bude pomocí nestavebního ostrůvku zúžen pouze přes jeden pruh, bude tak přehlednější a zamezí se předjíždění v místě přechodu.

Křižovatka Tichnova x Schwarzenberská je velmi frekventovaná, obzvláště v době ranní špičky. Dopravní studie navrhuje umístění optickopsychologické brzdy (vodorovné značení) a nahrazení nefunkčního zpomalovacího prahu účinnějšími lichoběžníkovými polštáři. Pokud se podaří jednání se soukromým vlastníkem, budou též doplněny dopravní stíny na vjezdu k budově Aspira.

Křižovatka Pekařská x Schwarzenberská x Za Zámečkem bude řešena jako mimiokružní křižovatka. Zatímco v současném stavu řidiči často přesně neví, kdo má přednost a dochází ke kolizním situacím, nové řešení křižovatku zpřehlední a umožní zkrátit přechody pro chodce. Rodičům budou nabídnuta místa K + R pro vysazení dětí.

2. Nebezpečné situace v ulicích v blízkosti školy způsobené vysokou mírou dovážení dětí do školy autem (místa 4, 5, a 6)

Ulice Swarzenberská od výjezdu z křižovatky Pekařská x Schwarzenberská x Za Zámečkem bude zjednosměrněna. Varianta vyznačení školní ulice prozatím nebyla odsouhlasena. Nově budou vyznačeny parkovací pruhy a především cyklopruh přímo před školu, který povede podél celého severního chodníku u školy.

Ulice Hlubucká, kde se nachází žádné významné cíle pro dopravní obsluhu, bude z jižního směru uzavřena pro motorovou dopravu.

3. Nežádoucí tranzitní doprava v rezidenční oblasti (místa 7 a 8)

V ulicemi Schwarzenberská, Za Zámečkem a U Panské zahrady mezi školou a ulicí Na Vidouli si často řidiči zkracují cestu směrem ven z města. Nadměrný tranzit územím komplikuje nejen cesty školákům, ale také vadí místním obyvatelům. V první fázi budou tyto ulice opatřeny značkou „průjezd zakázán“ a budou doplněny o zklidňující prvky, případně další zvýraznění charakteru obytné zóny, tak aby byl zdůrazněn pěší koridor. Pokud se opatření ukáže jako málo účinné, je možné že dojde k úplnému zaslepení ulic, což by ale výrazně komplikovalo např. svoz odpadu.

 

Dosavadní úspěchy projektu

Během prázdnin 2023 se u školy objevil nový přechod