Dotazníkové šetření a mapování škola dokončila v květnu 2023. Výsledky studenti představili pracovní skupině.

Hlavní identifikované problémy jsou:

  • konkrétní nebezpečná místa na hlavní pěší trase od stanice metra Nové Butovice – místa  0,1,2 a 3 na školní mapě,
  • nebezpečné situace v ulicích v blízkosti školy, způsobené vysokou mírou dovážení dětí do školy autem – místa 4, 5, a 6,
  • nežádoucí tranzitní doprava v rezidenční oblasti a chybějící bezpečná infrastruktura pro pěší – místa 7 a 8,
  • absence opatření pro cyklodopravu.
Školní mapa