Drtinova 1/1861, Praha 5-Smíchov

zahájení školního projektu: 2020

Záměrem školy je především zvýšit bezpečnost v předprostoru školy – rozšíření chodníku před vstupem do školy, kde není zejména v ranních a odpoledních hodinách zajištěn dostatečný prostor k bezpečnému průchodu a předcházení tomu, aby řidiči zastavovali přímo před školou, kde porušují zákaz zastavení, který platí v celé délce ulice.

Vytipovaná nebezpečná místa:

 

V pokročilém stadiu přípravy projektové dokumentace jsou všechny návrhy pro Drtinovu ulici (rozšíření chodníku u ZŠ, křižovatka V. Huga x Drtinova, křižovatka Drtinova x Holečkova). Podle informací z TSK by se mohlo stavět koncem roku 2022.

Připravuje se úprava přechodu v ulici Kartouzská u OC Nový Smíchov (realizace 2022-2023). Přechod na křižovatce Plzeňská x Stroupežnického byl schválen k přípravě projektové dokumentace až v roce 2022, to znamená, že se projekt teprve začíná připravovat.

TSK také zpracovalo projekt na úpravu světelné signalizace na obou přechodech v Kartouzské ulici, který je ve stadiu schvalování.