Drtinova 1/1861, Praha 5-Smíchov

zahájení školního projektu: 2020

Záměrem školy je především zvýšit bezpečnost v předprostoru školy – rozšíření chodníku před vstupem do školy, kde není zejména v ranních a odpoledních hodinách zajištěn dostatečný prostor k bezpečnému průchodu a předcházení tomu, aby řidiči zastavovali přímo před školou, kde porušují zákaz zastavení, který platí v celé délce ulice.

Vytipovaná nebezpečná místa:

 

Pracovní skupina BESIP při MHMP schválila k další projektové přípravě návrhy pro Drtinovu ulici (ulice Drtinova u ZŠ, křižovatka Drtinova x Holečkova) a přechod v ulici Kartouzská u OC Nový Smíchov.

TSK zadalo projekt na úpravu světelné signalizace na obou přechodech v Kartouzské ulici.