Přípravné schůzky pracovní skupiny byly zahájeny v únoru 2010, mapování nebezpečných míst v okolí školy proběhlo na začátku května. Na konci téhož měsíce vznikla v rámci projektového dne celoškolní mapa, která byla představena na schůzce Unie rodičů.

V září proběhla schůzka pracovní skupiny nad konceptem dopravní studie a v listopadu byla studie předána zástupcům MČ Praha 3 a MHMP k realizaci.

Výsledkem dlouhodobého jednání s MČ Praha 3 a Magistrátem hl. m. Prahy je velké množství postupně realizovaných dopravních úprav v okolí školy, a především rekonstrukce křižovatky Prokopova x Rokycanova, která byla dokončena na podzim 2016.

Realizace návrhů z dopravní studie

  • změna značení a seřízení semaforů na křižovatce Lupáčova x Táboritská
  • úpravy prostoru před školou (zúžení vozovky a vytvoření cyklopruhu pomocí sloupků, změna parkovacích míst) (2014)
  • rekonstrukce křižovatky Lupáčova x Chelčického a Lupáčova x Rokycanova (2015)
  • rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Táboritská x Ondříčkova (2015)
  • rekonstrukce křižovatky Prokopova x Rokycanova (2016)