Průběh projektu

31. května proběhlo ve škole první setkání pracovní skupiny projektu. Žákyně školy představily výsledky dotazníkového šetření, dále školní koordinátorka projektu představila mapování cest do školy a zjištěná nebezpečná místa.

Nejdůležitější závěry z dotazníkového šetření:

(Níže uvedené procentuální hodnoty vyjadřuji podíl na celkovém počtu respondentů,
tj. dětí nebo rodičů, kteří dotazník vyplnili. Více viz prezentace školy níže.)

 • Škola používá 2 vchody.
 • 80 % dětí bydlí do 1 km od školy.
 • Většina dětí chodí do školy pěšky – 81 % dětí z 1. až 3. třídy, starší žáci 78 % denně, 9 % někdy.
 • Žáci vyjádřili přání jezdit do školy na koloběžkách nebo na kole, v současné době nepříliš využíváno, koloběžky lze ukládat v šatních skříňkách (děti si musí vyžádat povolení), k dispozici jsou 3 volně stojící stojany před hlavním vchodem.
 • Nejvíce se děti bojí divných míst a lidí v okolí školy a aut na silnicích při přecházení.
 • Téměř 40 % rodičů si myslí, že přechody v okolí školy nejsou dostatečně bezpečné.

 

Školní mapa cest do školy a nebezpečných míst:

Dopravní studie bude řešit tato nebezpečná místa:

 • č. 2 (jih) – přechod v ulici Ke Kateřinkám směrem k Opatovské (před levým odbočením do ul. Chomutovické). Všechny ostatní přechody v ul. Ke Kateřinkám jsou již projekčně připravovány ze strany TSK.
 • č. 3 – přechod v ulici Modletická
 • č. 4 – přechod v ulici Ke Škole (u pravého odbočení z ulice Modletická)
 • č. 9 – přechody v ulici Tererova (chybějící přechod u výjezdu z parkoviště Tererova, nepřehledná situace v ulici (parkoviště u školní jídelny, vysazování žáků gymnázia)
 • Doporučení k připravované rekonstrukci křižovatky Opatovská – Ke Kateřinkám (jižní pěší vazby v v ul. Ke Kateřinkám)

V září proběhne na vybraných nebezpečných místech dopravní průzkum pod vedením dopravního projektanta. Na průzkumu se podílí děti ze školy a jeho výsledky budou sloužit jako jeden z podkladů do dopravní studie.

Na podzim tohoto roku se pracovní skupina sejde podruhé a bude projednávat konkrétní návrhy opatření v dopravní studii.