V listopadu 2007 představily Pražské matky projekt Bezpečné cesty do školy v RKC Nová Trojka na Žižkově, na podnět Nové Trojky se do projektu zapojila také Hudební škola HMP v blízkém sousedství. Výsledné mapy rizikových míst byly předány ke zpracování dopravní studie v červnu 2008 architektovi Janu Regalovi, hotová dopravní studie byla odevzdána k realizaci odboru dopravy  MHMP v listopadu téhož roku.

Realizace opatření z dopravní studie

  • nový přechod se citybloky přes ulici Jeseniova u RKC Nová Trojka
  • vytažení nároží na křižovatce Sabinova x Rokycanova a stavební úprava (dělicí ostrůvek) přilehlého přechodu u zastávky autobusu
  • citybloky u přechodu v Blahoslavově ulici