18. května 2023 se ve škola sešla pracovní skupina projektu. Pan ředitel představil výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy.

  • Většina dětí bydlí v blízkém okolí školy – 2/3 do 1 km, to se odráží na tom, že dominantním způsobem dopravy je chůze (61 % ráno, 64 % odpoledne).
  • Dovážení dětí ke škole autem je ve srovnání s celopražským průměrem nízké – 14 % dětí ráno, 8 % odpoledne; podle rodičovských dotazníků 71 % rodičů nevozí děti do školy autem vůbec, nebo jen výjimečně.
  • 25 % dětí hodnotí cestu do školy jako nepříjemnou.
  • Děti se bojí především podivných nebo nepříjemných lidí (48 %) – OC Labe, park Labe, okolí DUMu a „kláda“.
  • 73 % rodičů by uvítalo omezení automobilové dopravy přímo před školou.

Školní mapa cest do školy a nebezpečných místDopravní studie řeší tato nebezpečná místa:

  • Prostor před školou – pracovní skupina se shodla na vyzkoušení režimu školní ulice; před školou bude pomocí změny dopravního značení lépe organizováno parkování 
  • Přechod pro chodce od OC Labe bude upraven pro větší bezpečnost pěších
  • ul. Daškova – doplnění chybějícího přechodu v pěší vazbě z parku Labe, nejprve ve zkušební nestavební variantě, následně stavební úprava
  • ul. Hasova – doplnění chybějícího přecházení
  • ul. Mazancova – stavební úprava stávajícího přechodu