18. května se ve škola sešla pracovní skupina projektu. Pan ředitel představil výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy.

  • Většina dětí bydlí v blízkém okolí školy – 2/3 do 1 km, to odráží na tom, že dominantním způsobem dopravy je chůze (61 % ráno, 64 % odpoledne).
  • Dovážení dětí ke škole autem je ve srovnání s celopražským průměrem nízké – 14 % dětí ráno, 8 % odpoledne; podle rodičovských dotazníků 71 % rodičů nevozí děti do školy autem vůbec, nebo jen výjimečně.
  • 25 % dětí hodnotí cestu do školy jako nepříjemnou.
  • Děti se bojí především podivných nebo nepříjemných lidí (48 %) – OC Labe, park Labe, okolí DUMu a „kláda“.
  • 73 % rodičů by uvítalo omezení automobilové dopravy přímo před školou.

Hlavní identifikované problémy, které budou předmětem dalšího průběhu projektu jsou:

  • Podchod u zastávky Labe: prověření možností revitalizace podchodu
  • Prostor před školou od přechodu z OC Labe: zklidnění dopravy, lepší organizace parkování rodičů i zásobování, koordinace rekonstrukce chodníku
  • ul. Daškova: doplnění chybějícího přechodu v pěší vazbě z parku Labe
  • Hasova: doplnění chybějícího přecházení, přisvětlení stávajícího přechodu
Školní mapa cest do školy a nebezpečných míst