Na této škole proběhlo mapování během podzimu 2008. Výsledná školní mapa byla předána ke zpracování dopravní studie v listopadu 2008, v únoru 2009 se konala první schůzka pracovní skupiny nad návrhem dopravní studie, v červnu pak pracovní skupina odsouhlasila opatření ke zklidnění dopravy navržená pro čtyři lokality v blízkosti školy.

Z prostředků projektu určených na opatření pro podporu šetrné dopravy byla zakoupena kola a potřebná cyklistická výbava.

V rámci projektu škola vytvořila svůj plán mobility, jehož součástí jsou tradiční cyklovýlety, soutěž mladých cyklistů a různé akce na podporu chůze.

Realizace opatření z dopravní studie

  • stavební úprava (zúžení vozovky) u přechodu na křižovatce Čechova x Keramická (2009)
  • nový přechod u křižovatky Šmeralova x Havanská (2009)
  • úprava křižovatky Veletržní x Šmeralova (2010)
  • zvednutá plocha křižovatky Havanská x Sládkova (2011)