Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. Výsledky dotazníkového šetření byly představeny pracovní skupině 8. 6. 2021.

Hlavní problém děti spatřují v překonávání křižovatky Ječná x Štěpánská a Ječná Lipová a v uspořádání v okolí zastávky Štěpánská.

Bojím se na úzké zastávce, že mě někdo omylem nebo schválně odstrčí a může mě přejet tramvaj nebo auto. Ale rozhlédnu se a na té zastávce MHD si také dávám pozor. Někdy jdu ze školy pěšky a také si dávám na auta a tramvaje pozor. A ještě si dávám pozor na lidi, kteří jsou třeba feťáci, anebo cizí lidé, kteří děti lákají na něco, co mají rády. Ale když jdu pěšky, tak žádný takový lidi nepotkávám. Takže je to dobře.

 

Od května 2021 jsou u přechodu z tramvajového ostrůvku alespoň výstražné pruhy pro zpomalení projíždějících vozidel

Tramvajový ostrůvek je velmi úzký, cestou ke škole děti musí třikrát přejít velmi rušnou ulici, mnoho z nich přebíhá mimo přechod přes tramvajové koleje.
Od května 2021 jsou u přechodu zpomalovací výstražné pásy.

V listopadu 2021 škola požádala o realizaci dočasných nestavebních úprav (žádost):

  1. přesun zábradlí před vstupem do školy – dlouho trvalo, než si Praha 2, která spravuje chodník, a magistrátní odbor pozemních komunikací a drah, který je správcem vozovky, vyjasnili, čí to je kompetence. Na podzim 2022 se před školou objevilo nové zábradlí, které ale bylo uprostřed chodníku, překáželo chodcům a vypadalo spíše jako síť na nohejbal. Situaci jsme reklamovali a dosáhli jsme posunutí zábradlí blíže k okraji chodníku. Natření v šedé barvě, které jsme požadovali, se už ale nepovedlo.
  2. úprava světelné signalizace na křižovatce Ječná x Štěpánská, – v křižovatce byla instalována výstražná upozornění na přecházející chodce, prodloužení signálu volno pro chodce nebylo do úpravy zahrnuto
  3. vyznačení vyhrazených parkovacích stání pro potřeby rodičů a zásobování školy ve Štěpánské ulici – realizováni v r. 2023
  4. rozšíření nástupního ostrůvku na tramvajové zastávce Štěpánská směrem na I. P. Pavlova– jednání prozatím bohužel nepokračují

Přes kritickou křižovatku na cestě do školy přechází 60 % dětí.

 

Dopravní průzkum, červen 2021

Stavební úprava křižovatky a zastávek

Stavební úpravy proběhnou v souvislosti s celkovou rekonstrukcí tramvajové trati v Ječné ulici (předpokládaná realizace nejdříve 2025). Konečná podoba stavebních úprav je předmětem dalšího jednání. Návrh dopravní studie Bezpečných cest do školy, který projednáváme se zpracovateli rekonstrukce tramvajové trati, k dispozici zde.