Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. Výsledky dotazníkového šetření byly představeny pracovní skupině 8. 6. 2021.

Hlavní problém děti spatřují v překonávání křižovatky Ječná x Štěpánská a Ječná Lipová a v uspořádání v okolí zastávky Štěpánská.

Bojím se na úzké zastávce, že mě někdo omylem nebo schválně odstrčí a může mě přejet tramvaj nebo auto. Ale rozhlédnu se a na té zastávce MHD si také dávám pozor. Někdy jdu ze školy pěšky a také si dávám na auta a tramvaje pozor. A ještě si dávám pozor na lidi, kteří jsou třeba feťáci, anebo cizí lidé, kteří děti lákají na něco, co mají rády. Ale když jdu pěšky, tak žádný takový lidi nepotkávám. Takže je to dobře.

Od května 2021 jsou u přechodu z tramvajového ostrůvku alespoň výstražné pruhy pro zpomalení projíždějících vozidel

Tramvajový ostrůvek je velmi úzký, cestou ke škole děti musí třikrát přejít velmi rušnou ulici, mnoho z nich přebíhá mimo přechod přes tramvajové koleje.
Od května 2021 jsou u přechodu zpomalovací výstražné pásy.
Přes kritickou křižovatku na cestě do školy přechází 60 % dětí.

 

Dopravní průzkum, červen 2021