Projekt byl realizován za finanční podpory městské části Praha 8. Organizace Pěšky městem se jej aktivně neúčastnila, ale probíhal podle metodiky programu Bezpečné cesty do školy. Jedná se tedy o projekt inspirovaný dobrou praxí školních projektů a v dalším procesu projektové přípravy jsou návrhy dopravní studie posuzovány podobně jako jiné návrhy Bezpečných cest do školy.