Bezpečné cesty do školy

Úpravy ve prospěch chodců a jejich vetší bezpečnosti schvaluje Pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy. Žádosti zasílají městské části, k projektové přípravě postupuje každý rok vybraných dvacet míst. Návrhy z dopravních studií školních projektů Bezpečné cesty do školy tvoří většinou více než polovinu z nich.

Z rozpočtové položky BESIP se financuje úprava dopravního značení, přisvětlování přechodů, ale také stavební úpravy jako například zpomalovací prahy, dělící ostrůvky nebo i rozsáhlejší úpravy uličního prostoru ve prospěch bezpečnosti a komfortu pěších. Za rok 2019 se podařilo dokončit 16 stavebních úprav v hodnotě cca 80 mil. Kč.

Sledujeme přípravu projektů pro zvýšení bezpečnosti chodců

Co se povedlo

Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné stavební uspořádání dopravního prostoru je nezbytné, aby se chodci (nejen děti) cítili v ulicích bezpečně a pěší doprava byla jejich první volba. Chodit je přirozené a zdravé. Chůze prospívá fyzické i psychické kondici a podporuje imunitu, mezilidské vztahy a posiluje vazby k místu, kde…

Číst více

Co se povedlo

Štědrý prosinec nám nadělil čtyři bezpečnější místa pro chodce

S koncem roku jsme mohli společně se školáky a uživateli portálu Chodci sobě hned čtyřikrát volat hurá. Během měsíce se totiž podařilo dokončit čtyři úpravy ve prospěch větší bezpečnosti a pohodlí chodců, obzvláště dětí. Nový přechod byl zřízen v ulici Klausova v Praze 13. Na pěší cestu ze sídliště, která vede mimo jiné k základní škole a dvěma mateřským školkám, nenavazovala žádná…

Číst více

Aktuálně jsou se stavební úpravy připravují pro tato místa v okolí škol:

Pod Školou – Slávy Horníka – ZŠ Nepomucká, 2015

U Parkánu – ZŠ U Parkánu, 2015

Petra Rezka – Na Vítězné pláni – ZŠ Táborská, 2015

Voskovcova – Trnkovo nám. – ZŠ V Remízku, 2016

Doupovská – MHD Toulcův Dvůr – ZŠ Kozinovo nám., 2016

Na Terase – Prácheňská – ZŠ U Parkánu, 2015

U Santošky – Na Březince – ZŠ U Santošky, 2017

U Santošky – U Nikolajky – ZŠ U Santošky, 2017

Ostrovského – U Santošky – ZŠ U Santošky, 2017

Údolní – Vavřenova – ZŠ Filosofská, 2017

Klánova – Filosofská – Vavřenova – ZŠ Filosofská, 2017

Filosofská – ZŠ Filosofská, 2017

Jitřní – ZŠ Filosofská, 2017

Dolákova – Hackerova (MŠ) – ZŠ Dolákova, 2018

Dolákova – Hackerova (ZŠ) – ZŠ Dolákova, 2018

Mezivrší – Nad Vinohradem – ZŠ Školní, 2018

Ke Krči – U Staré pošty – ZŠ Školní, 2018

Pavelkova – Božetická – ZŠ Na Beránku, 2018

Pertoldova  – ZŠ Na Beránku, 2018

Československého exilu – Pavelkova – ZŠ Na Beránku, 2018

Pavelkova – Borovanská– ZŠ Na Beránku, 2018

Taussigova – Hlaváčova – ZŠ Burešova, 2017

Pernerova – Šaldova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018

Križíkova – Urxova – ZŠ Lyčkovo nám, 2018

Janského – Kurzova – ZŠ Klausova, 2019

Červeňanského – Janského – ZŠ Klausova, 2019

Kukelská – Slévačská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019

Kukelská – Žárská – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019

Poděbradská – MHD Lehovec – školní plán mobility na ZŠ Chvaletická, 2019

Hloubětín – Šestajovickáškolní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019

Klánovická – Čertouská školní plán mobility na ZŠ Hloubětínská, 2019

Davídkova – Pod Vodárenskou věží – ZŠ Na Slovance, 2019

Davídkova – Na Slovance – ZŠ Na Slovance, 2019

Na Slovance – Na Dílcích – ZŠ Na Slovance, 2019