Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy jsou dlouhodobý program. Přihlašování je možné vždy začátkem kalendářního roku, na jaře probíhá dotazníkový průzkum a mapování v okolí školy, dopravní studie a školní plán mobility jsou hotové do konce kalendářního roku.

Na realizaci školního plánu mobility a navržených úprav pak společně pracujeme i v následujících letech.

 

Orientační harmonogram

Co vás čeká?

 • dotazníkové šetření o dopravním chování dětí a dospělých

  Základem projektu je analýza stávajícího stavu. Škola dostane připravené dotazníky, které je možné vyplnit v papírové verzi i on-line. S vyhodnocením dotazníků vám pomůžeme.

 • mapování nebezpečných míst

  Návrhy pro dopravní studii i školní plán mobility vychází z toho, jak cestu do školy a její okolí vnímají děti. Do mapek okolí školy děti zaznamenávají své cesty do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. I mapování může probíhat on-line.

 • dopravní průzkum na vybraných místech

  Děti se na vybraných místech zúčastní průzkumu dopravy. Podklady pro sledování připraví dopravní projektant. Děti se tak přímo podílejí na zajištění důležitých dat a mají šanci sledovat dopravu pohledem (ne)zúčastněných pozorovatelů.

 • školní plán mobility

  Dlouhodobý plán školy, jak vést děti ke zdravé a bezpečné dopravě. Na školním plánu mobility spolupracuje škola, rodiče i děti.

  Součástí školního plánu mobility je:

  • popis školy a dopravní situace
  • vyhodnocení mapování, dotazníkového šetření a dopravního průzkumu na škole
  • popis vize školy ve vztahu k aktivní mobilitě
  • popis cílů, kterých chce dosáhnout
  • akční plán na 1–2 roky:
   • osvětové a vzdělávací aktivity (Pěšky do školy, workshopy a další projekty, zapojení tématu do výuky, práce s rodiči apod.)
   • opatření podporující aktivní dopravu do školy (přístřešky a stojany na kola a koloběžky, rekonstrukce sprch, úložné prostory apod.)
 • pěší dny

  Děti si nejlépe zapamatují to, co samy prožijí. Autentický zážitek utkví v paměti a nevyhasne. Díky pěším dnům si aktivní dopravu vyzkouší více dětí i rodičů. A možná zjistí, že právě cesta pěšky je ta správná volba.

  Blíže zde.

 • spolupráce v pracovní skupině

  Dopravní studii projednává pracovní skupina složená z úředníků, politiků územní samosprávy a dalších důležitých odborníků.

Jak na to?

Program jsme realizovali na více než šedesáti školách. Povinné součásti programu a jeho průběh  je popsán v metodické příručce.
Můžete se také inspirovat v databázi zapojených škol.

Aktuálně

Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné…

Číst více

Aktuálně

Jak se rodičům líbí nové přechody u ZŠ Nepomucká

ZŠ Nepomucká s námi prošla projektem Bezpečné cesty do školy v roce 2015. V prosinci 2021 byla dokončena úprava již druhé křižovatky poblíž…

Číst více

Aktuálně

Školní ulice přináší hlavně bezpečí, vzkazují rodiče i děti 

První dubnové pondělí se ulice Nechanského v Praze 6, kde se nachází škola a školka, proměnila. Místo aut parkujících po obou stranách…

Číst více

 • Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.