V Kolodějích by děti rády jezdily na kole

V ZŠ Koloděje úspěšně ukončili první fázi projektu, ve které děti mapovaly svoji cestu do školy, přemýšlely, kde se na ní cítí nebezpečně a jakým způsobem by se nejraději do školy dopravovaly. Dne 25. 5. 2016 žáci představili výsledky své práce a podklady předali dopravnímu projektantovi ke zpracování dopravní studie s návrhy řešení na nebezpečných míst.

Chodit je in! Zahájili jsme putovní fotografickou výstavu ze života pražských chodců

Pražské matky zahájily v OC Nový Smíchov první z třídílné putovní výstavy uměleckých fotografií s chodeckou tematikou, která je součástí kampaně Chodci sobě. Kampaň si klade za cíl seznámit širší veřejnost s  potřebami i přínosem chodců pro veřejný prostor hlavního města a upozornit na možnosti zapojit se do jeho zkvalitňování prostřednictvím portálu Chodci sobě.

Zelená ulice: náměstí místo parkoviště

Pražské matky předaly městské části Praha 5 dopravní studii s návrhy projektanta na zabezpečení pěších cest do školy v Nepomucké ulici v Košířích. Košířské komunitě aktivních mladých maminek zároveň odevzdaly profesionálně zpracovaný návrh na přeměnu parkoviště na křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova v příjemný multifunkční prostor pro setkávání.

Děkujeme, povedlo se! Portál Chodci sobě využívá zkušeností občanů i odborníků na úřadech.

Díky portálu Chodci sobě i  programu Bezpečné cesty do školy, dvou projektů spolku Pražské matky, se v hlavním městě podařilo funkčně i esteticky upravit již desítky míst, která usnadňují a zpříjemňují cesty chodcům. Je to výsledek spolupráce občanů, kteří na portál vkládají své podněty, a úřadů městských částí, resp. pražského magistrátu, které byly schopny občanské podněty využít, tj. vyprojektovat změnu a investovat do ní.