Zelená ulice: náměstí místo parkoviště

2B6A6410
Sousedská slavnost s prezentací návrhu na revitalizaci křižovatky Musílkova x Fabiánova a dopravní studie pro ZŠ Nepomucká, 18. 9. 2015, foto Lukáš Žentel

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 1. 11. 2015 

Pražské matky předaly  městské části Praha 5 dopravní studiis návrhy projektanta na zabezpečení pěších cest do školy v Nepomucké ulici v Košířích. Košířské komunitě aktivních mladých maminek zároveň odevzdaly profesionálně zpracovaný návrh2 na přeměnu parkoviště na křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova v příjemný multifunkční prostor pro setkávání.

Žádné město římské říše se neobešlo bez fóra – veřejného prostoru, kde si všichni svobodní občané mohli vyměňovat důležité informace i názory na řešení ožehavých problémů obce. Fórum vešlo do běžného českého slovníku, ale veřejný prostor, který by zastával jeho funkci, z měst i mnohých menších obcí zmizel. „Skutečnost, že občané nemají v místě, kde žijí, možnost sdílet své problémy a diskutovat o nich, se negativně odráží na anonymním vzhledu měst i neosobním způsobu života v nich,“ tvrdí Jarmila Johnová, předsedkyně PM.

Mnozí obyvatelé měst se pokoušejí do veřejného prostoru místa umožňující lidské kontakty navrátit a o okolí svého bydliště pečovat. Přibývá i neziskových organizací, které se oživováním veřejného prostoru pro chodce, bez nichž je město jako „tělo bez duše“, profesionálně zabývají. Pražské matky například svými projekty poskytují odbornou i organizační podporu laické veřejnosti ve snaze o zlepšení pěší infrastruktury. „Prostřednictvím webového portálu Chodci sobě i programu Bezpečné cesty do školy umožňujeme jednotlivým občanům, skupinám a v rámci BCŠ i školám předávat jejich podněty na zabezpečení a zpříjemnění cest i míst pro chodce zástupcům veřejné správy na městských částech i na pražském magistrátu,“ popisuje aktivity Pražských matek jejich projektová manažerka Blanka Klimešová.

kosire
Ukázka z návrhu na přeměnu křižovatky Musílkova x Fabiánova, autor K. Syrový

Příkladem dobré spolupráce občanů a organizace Pražské matky je projekt Zelená ulice, součást právě probíhavšího širšího projektu Chodci sobě. Komunita místních obyvatelek, která si říká „Košířská  cibulačka“ podle blízké lokality Cibulka, mimo jiné usiluje o to, aby se rozsáhlá křižovatka Musílkova x Fabiánova, která dnes slouží jako parkoviště, změnila v  příjemné místo, kde by se mohli místní obyvatelé před oblíbenou řeckou cukrárnou a obecní knihovnou v klidu setkávat a besedovat. „Vzhledem k tomu, že Pražské matky zároveň s nedalekou školou v Nepomucké ulici, kam docházejí i děti členek Cibulačky, realizovaly projekt Bezpečné cesty do školy, bylo možné spojit dva bohulibé záměry: podrobněji zmapovat přístup dětí do školy a navrhnout bezpečnější dopravní řešení především pro cesty pěšky, ale i na kole, a zároveň s vědomím pěších vazeb navrhnout i víceúčelové využití prostoru zmíněné křižovatky,“ vysvětluje Petra Lukešová z Pražských matek.

Pražské matky spolu s Košířskou cibulačkou nejdříve při happeningu  18. září vyzkoušely, zda by o jiné využití křižovatky byl vůbec zájem. Ve spolupráci s městskou částí Praha 5 zajistily křižovatku bez aut a pozvaly zdejší obyvatele, školní děti i jejich rodiče na sousedské setkání. Účast byla rekordní. Kromě hodování, dětských her a muzicírování došlo i na diskuzi o transformaci místa. Zejména mladé rodiny se vyjadřovaly pro změnu, i když někteří obyvatelé trvali na tom, že Košíře jsou dnes jen noclehárnou, z níž každý buď vyjíždí do práce nebo na chalupu. „Právě to si ale nepřejeme, chceme tady žít se vším všudy, nejen tu přespávat,“ kontrovaly Cibulačky.

Dopravní studii s návrhy na úpravu cest do školy ve prospěch chodců a cyklistů zpracovanou projektantem K. Syrovým předaly Pražské matky spolu se žáky ZŠ Nepomucká koncem týdne zástupcům MČ i pražského magistrátu. Zároveň odevzdaly studii „Zelená ulice“ – ideový záměr na povýšení výše zmíněné křižovatky na víceúčelový prostor se zelení – od téhož autora zástupkyním Košířské cibulačky k dalšímu jednání o realizaci. Radní pro dopravu MČ Praha 5 obě studie přivítal a přislíbil podporu při jejich realizaci.

Kontakty:

Jarmila Johnová, jarmila.johnova@prazskematky.cz, tel.: 721 761 474
Petra Syrová, petra.lukesova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

Přílohy:

1) Dopravní studie – projekt Bezpečné cesty do školy
2) Zelená ulice – návrh revitalizace křižovatky ulic Musílkova x Fabiánova

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a  hlavním městem Praha.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz, www.praha.eu

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb
Praha_logo

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás