Žáci ze ZŠ Táborská mají šanci na lepší cesty do školy po svých či na kole

BCS-Taborska_2015-11-20_IMG_8054Děti ze ZŠ Táborská předaly v pátek 20. 11. starostovi Prahy 4 Petru Štěpánkovi a zástupci magistrátu Martinu Havelkovi dopravní studii s návrhy stavebních opatření, která by jim měla v budoucnosti usnadnit a zabezpečit každodenní cesty pěšky do školy (viz stránka projektu ZŠ Táborská zde).

Dopravní studii, která vznikla na základě mapování problematických míst v okolí školy samotnými žáky i na základě dopravních průzkumů a šetření o dopravních preferencích, zpracoval projektant Ing. Syrový v rámci projektu Bezpečné cesty do školy probíhajícího v ZŠ Táborská od začátku tohoto roku.

Starosta si vyslechl, co žáci pod vedením paní učitelky Dany Sládkové, která má projekt BCŠ ve škole na starosti, plánují do budoucna v rámci tzv. plánu mobility. Seznámili ho například s tím, že potřebují  ve škole prostor pro bezpečné uložení svých kol, koloběžek či jiných koleček, aby je pro jízdu do školy mohly používat. Podobně jako na jiných školách se ukázalo, že i v Táborské jde o velmi populární dopravní prostředky, do školy se tak chce dopravovat zhruba jedna třetina žáků. Dopravní studie, kterou škola se zástupci veřejné správy městské části, magistrátu i Institutu pro rozvoj a plánování hl. m. Prahy projednávala, navrhuje stavebně upravit několik míst v okolí školy pro snazší pohyb chodců i cyklistů a do plánované přeměny Táborské ulice v městskou třídu, která je v současnosti spíše dopravní stokou pro auta než ulicí pro lidi, zahrnout i úpravu prostoru u školy.

BCS-Taborska_2015-11-20_IMG_8083Starosta návrhy na úpravu komunikací ve prospěch chodců a cyklistů přivítal a přítomným žákům i zástupcům školy na základě dohody s přítomným zástupcem magistrátu panem Havelkou přislíbil, že po projednání samosprávou magistrátu zašle požadavek městské části  na realizaci dopravní studie. Na dotaz školy, v jakém časovém horizontu lze očekávat uskutečnění navržených úprav, se zúčastnění zástupci veřejné správy shodli, že dočasné nestavební úpravy mohou proběhnout během několika měsíců, stavební řízení však potrvá minimálně dva až tři roky.

Starosta i zástupce magistrátu žákům doporučili, aby se škola obrátila s požadavkem na zbudování přístřešku na bezpečné uložení kol jak na městskou část, tak i na magistrát, a informoval je, že Technická správa komunikací by měla mít tyto záležitosti na starosti. Projektant přislíbil, že tento požadavek vznese i na magistrátní cyklistické komisi.

Žáci plánují, že v rámci svých aktivit ve školním plánu mobility na podporu udržitelné dopravy budou kromě dopravní výchovy a cyklistických soutěží  sledovat v ulicích, zda se něco změnilo a jak postupuje řízení na úřadech. Zopakují i dopravní průzkumy a šetření o způsobu dopravy dětí do školy.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás