Jak se chodí dětem z hostivařské školy? S přírodou na dosah kličkují mezi auty

Situace  na Pražské při výjezdu auta...
Situace na Pražské při výjezdu auta z nového obytného komplexu Hostivařské zahrady

Počátkem června představily výsledky mapování a dotazníkového šetření  v rámci programu Bezpečné cesty do školy děti ze ZŠ Hostivař. Jako hlavní problém se ukázala Pražská ulice, která je zatížena vysokou intenzitou provozu, rozděluje oblast Staré Hostivaře a nenabízí logická pěší propojení. Nově chodce na této ulici ohrožuje výjezd z nedávno zkolaudovaného bytového komplexu Hostivařské zahrady. Výjezd ústí přímo na úzký chodník, který je hlavní přístupovou cestou ke škole od sídliště Na Groši, a ani řidiči ani chodci zde nemají potřebný rozhled. Místo označila jako nebezpečné většina dětí přicházející do školy z tohoto směru.

Žákovská prezentace výsledků mapování, 9. 6. 2016
Žákovská prezentace výsledků mapování, 9. 6. 2016

Dětem, které do školy docházejí ze sídliště Na Košíku, vadí zase přechod v Doupovské ulici. Velká část dětí označila jako nebezpečné parkoviště před školou, kam rodiče přivážejí děti autem. Prostranství je poměrně úzké a kvůli vzrostlým keřům značně nepřehledné. V rámci navržené změny ulice před školou by bylo vhodné zlidštit také samotný vstup do školy, kde například chybí lavičky, a bylo by možné zde umístit i přístřešek pro kola a koloběžky. Na základě rodičovského podnětu bude do zpracovávané studie zahrnuta také cesta okolo OC Hostivař, která končí na parkovišti místního sportovního klubu a ústí na již zmiňovanou a obávanou Pražskou ulici.

Škola na Kozinově náměstí se nachází v těsné blízkosti přírodní památky Meandry Botiče, jednoho z krásných přírodních zákoutí Prahy. Pro děti však cesta do školy vždy vede mezi auty. Pozitivní změnu slibuje plánovaná lávka pro pěší a cyklisty přes Botič. V každém případě doufáme, že projekt Bezpečné cesty do školy pomůže k příjemnějším cestám Starou Hostivaří.

Do konce června dodáme na stránku projektu ZŠ Hostivař výstupy mapování a dopravního průzkumu v elektronické podobě.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás