Projekt BCŠ v ZŠ Táborská má dobré vyhlídky

IMG_2029V ZŠ Táborská v Praze 4 proběhlo třetí setkání pracovní skupiny BCŠ, která projednávala dopravní studii  zpracovanou na základě žákovského mapování nebezpečných míst a dopravního průzkumu provedeného taktéž žáky pod vedením projektanta ing. Syrového, který živou diskusi moderoval. Skupina se shodla na tom, že škola do konce října starostovi MČ Praha 4 slavnostně  předá  finální podobu studie s dvěma balíčky navrhovaných opatření: 1) investičních se stavebními návrhy a 2) dočasných nestavebních – v místech, kde se počítá s rozsáhlejšími rekonstrukcemi přesahujícími nejbližší okolí školy. Pracovníci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) potvrdili, že dočasná opatření bude možné provést v horizontu pár měsíců po odevzdání studie, návrhy stavebních opatření budou brát při plánování rekonstrukcí v potaz a s ing. Syrovým budou dále spolupracovat.

Jednání trvající 3 hodiny se zúčastnili všichni pozvaní zástupci města i městské části, Policie ČR i Městské policie, dokonce i zástupce TSK HMP a zmíněného IPRu, a všichni vydrželi až do smírného konce! Velkou oporou nám byli právě architekti IPRu, kteří s námi zastávali premisu, že dopravní prostředí rezidenčních částí města je třeba přizpůsobovat tomu, aby chodce lákalo k chůzi (či jízdě na kole) a nikoli primárně k tomu, aby tudy  mohlo  projíždět co nejvíce aut – jen tak lze totiž postupně dosáhnout snížení dopravních intenzit a větší obyvatelnosti města. Spor byl veden především o Táborskou ulici – sběrnou komunikaci, která se bude v roce 2018 rekonstruovat a měla by se změnit z dopravní stoky v městskou třídu. Do této rekonstrukce máme možnost svými návrhy na zklidnění dopravy v blízkosti školy zasáhnout.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás