Bezpečné cesty do školy na Barrandově: Děti by měly mít přednost před kontejnery

Barrandovské sídliště trpí klasickými sídlištními neduhy. Postavilo se, zabydlelo se a od té doby na něj nikdo moc nesáhl. Veřejná prostranství jsou neutěšená, nevzhledné a temné průchody vzbuzují strach, chybí logická pěší propojení, chodníky nenavazují na přechody, protože to jsou původně přístupové cesty pro hasiče. Děti, rodiče i pedagogové z Fakultní základní a mateřské školy při PedF UK Barrandov II…

Jak se chodí dětem z hostivařské školy? S přírodou na dosah kličkují mezi auty

Počátkem června představily výsledky mapování a dotazníkového šetření  v rámci programu Bezpečné cesty do školy děti ze ZŠ Hostivař. Jako hlavní problém se ukázala Pražská ulice, která je zatížena vysokou intenzitou provozu, rozděluje oblast Staré Hostivaře a nenabízí logická pěší propojení. Nově chodce na této ulici ohrožuje výjezd z nedávno zkolaudovaného bytového komplexu Hostivařské zahrady. Výjezd ústí přímo na…

V Kolodějích by děti rády jezdily na kole

V ZŠ Koloděje úspěšně ukončili první fázi projektu, ve které děti mapovaly svoji cestu do školy, přemýšlely, kde se na ní cítí nebezpečně a jakým způsobem by se nejraději do školy dopravovaly. Dne 25. 5. 2016 žáci představili výsledky své práce a podklady předali dopravnímu projektantovi ke zpracování dopravní studie s návrhy řešení na nebezpečných míst.

Bude mít Praha plán udržitelné mobility, nebo automobility? Záleží i na nás

V Městské knihovně byl 5. května prezentován záměr hl. m. Prahy zpracovat plán udržitelné mobility, k jehož spoluutváření byly přizvány i Pražské matky. Jde o střednědobý plán pro Prahu a blízké okolí, který by měl být koordinován společně se Středočeským krajem, s horizontem schválení v r. 2018 na období následujících dvaceti let. Zajištěním přípravy plánu, se zkráceným pracovním názvem P+, je pověřen Odbor rozvoje a financování…

Chodit je in! Zahájili jsme putovní fotografickou výstavu ze života pražských chodců

Pražské matky zahájily v OC Nový Smíchov první z třídílné putovní výstavy uměleckých fotografií s chodeckou tematikou, která je součástí kampaně Chodci sobě. Kampaň si klade za cíl seznámit širší veřejnost s  potřebami i přínosem chodců pro veřejný prostor hlavního města a upozornit na možnosti zapojit se do jeho zkvalitňování prostřednictvím portálu Chodci sobě.

Dokážeme zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia?

Na pařížském summitu o klimatických změnách probíhajícím pod hlavičkou OSN dosáhli  o tomto víkendu zástupci 196 zemí celého světa  konečně dohody s ambiciózním cílem zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia, k čemuž musejí přispět všichni, nejen globální aktéři. Mezi nejdůležitější opatření má patřit např. zvýšení energetické účinnosti o 40 %, zřízení fondu pro poskytnutí…

Zelená ulice: náměstí místo parkoviště

Pražské matky předaly městské části Praha 5 dopravní studii s návrhy projektanta na zabezpečení pěších cest do školy v Nepomucké ulici v Košířích. Košířské komunitě aktivních mladých maminek zároveň odevzdaly profesionálně zpracovaný návrh na přeměnu parkoviště na křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova v příjemný multifunkční prostor pro setkávání.

Žáci ze ZŠ Táborská mají šanci na lepší cesty do školy po svých či na kole

Děti ze ZŠ Táborská předaly v pátek 20. 11. starostovi Prahy 4 Petru Štěpánkovi a zástupci magistrátu Martinu Havelkovi dopravní studii s návrhy stavebních opatření, která by jim měla v budoucnosti usnadnit a zabezpečit každodenní cesty pěšky do školy (viz stránka projektu ZŠ Táborská zde). Dopravní studii, která vznikla na základě mapování problematických míst v okolí školy samotnými žáky i na základě dopravních průzkumů…

Děkujeme, povedlo se! Portál Chodci sobě využívá zkušeností občanů i odborníků na úřadech.

Díky portálu Chodci sobě i  programu Bezpečné cesty do školy, dvou projektů spolku Pražské matky, se v hlavním městě podařilo funkčně i esteticky upravit již desítky míst, která usnadňují a zpříjemňují cesty chodcům. Je to výsledek spolupráce občanů, kteří na portál vkládají své podněty, a úřadů městských částí, resp. pražského magistrátu, které byly schopny občanské podněty využít, tj. vyprojektovat změnu a investovat do ní.

Projekt BCŠ v ZŠ Táborská má dobré vyhlídky

V ZŠ Táborská v Praze 4 proběhlo třetí setkání pracovní skupiny BCŠ, která projednávala dopravní studii  zpracovanou na základě žákovského mapování nebezpečných míst a dopravního průzkumu provedeného taktéž žáky pod vedením projektanta ing. Syrového, který živou diskusi moderoval. Skupina se shodla na tom, že škola do konce října starostovi MČ Praha 4 slavnostně  předá  finální podobu studie s dvěma…