Děkujeme, povedlo se! Portál Chodci sobě využívá zkušeností občanů i odborníků na úřadech.

Stavební úpravy křižovatky Ostrovní x Voršilská (léto 2012)
Ukázka vyřešeného místa: stavební úprava křižovatky Ostrovní x Voršilská v Praze 1

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 22. 10. 2015

Díky portálu Chodci sobě i  programu Bezpečné cesty do školy, dvou projektů spolku Pražské matky, se v hlavním městě podařilo funkčně i esteticky upravit již desítky míst, která usnadňují a zpříjemňují cesty chodcům. Je to výsledek spolupráce občanů, kteří na portál vkládají své podněty, a úřadů městských částí, resp. pražského magistrátu, které byly schopny občanské podněty využít, tj. vyprojektovat změnu a investovat do ní.

Starat se o to, jak vypadají ulice, se vyplatí všem,“ tvrdí Eva Šuchmanová, administrátorka webu Chodci sobě, a dodává: „Většinou si neuvědomujeme, že nejen podoba veřejných prostranství a institucí ve městě, ale i ulic, které je propojují,  do velké míry předurčuje, zda a jak často se nám vůbec chce vyrážet z domova mezi lidi a jakým způsobem se budeme ve městě pohybovat.“

Pokud vás na ulicích ohlušují a ohrožují řvoucí auta, musíte čekat dlouhé minuty na zelenou, přičemž se kočárek s vaším potomkem plní výfukovými plyny, a posléze se v několika vteřinách pokoušíte přeběhnout vozovku, z níž vás po padnutí červené vyhánějí houkáním nedočkaví řidiči, k cestám po svých vás to lákat nebude. Chůze je přitom přirozený, efektivní a v kombinaci s veřejnou hromadnou dopravou i nejrychlejší způsob dopravy ve městě. Kromě nesporného přínosu pěší dopravy pro lepší životní prostředí města, chodci prospívají také sociálnímu, kulturnímu a obchodnímu životu na ulicích, a proto si zaslouží, aby pro ně město budovalo prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a komfortně.

Nalepka_dekujemeJestliže se na základě občanských podnětů daří zlepšovat místa pro chodce, a takových míst přibývá, je to důvod k oslavě i poděkování oběma stranám – občanům i úřadům,“ vysvětluje Petra Syrová, proč Pražské matky chtějí označit samolepkami a balonky místa (viz příloha), která se povedlo upravit. Upozorňují tak na pozitivní opatření, která prospívají chodcům a vedou k oživení veřejného prostoru. Zdařilé realizace proběhly například v blízkosti Ostrovní ulice na Praze 1, kde se podařilo vytvořit sdílený prostor u křižovatky Spálená, Ostrovní a kde při vzájemném respektu mohou koexistovat chodci, cyklisti i automobily, nebo zvýšit celou křižovatku Ostrovní, Mikulandská. I na mnoha dalších místech v Praze však nalezneme zvýšené přechody, dělící ostrůvky, rozšířené chodníky, rekonstruované zastávky MHD, opatření podporující přehlednost v okolí přechodů pro chodce a jiná stavební řešení zklidňující dopravu a přispívající bezpečnosti chodců.

Pražské matky vyzvaly dobrovolníky, aby s nimi označili některá z upravených míst. Účastníci se sejdou 22. 10. 2015 v 9 hodin na nově zřízeném přechodu u rekonstruované křižovatky Ondříčkova x Bořivojova v Praze 3 a odtud vyrazí do ulic Prahy. Vybraná místa by měla být označena do 12 hodin. Z celkového množství 1300 podnětů zaslaných na portál Chodci sobě se jich dosud podařilo vyřešit 300, v rámci programu Bezpečné cesty do školy se zrealizovaly desítky stavebních úprav a rekonstrukcí.

Tato událost je součástí širší kampaně, v níž Pražské matky upozorňují chodce na možnosti podílet se prostřednictvím portálu Chodci sobě na utváření podoby města podle svých skutečných potřeb. „Chceme povzbudit každého pražského chodce, aby se více díval kolem sebe, přemýšlel o místech, kudy chodí, a nebál se navrhnout úřadům možnosti zlepšení veřejného prostoru ve prospěch větší bezpečnosti i komfortu chodců,“ dodává Jarmila Johnová, předsedkyně spolku Pražské matky.

Sledujte, co se již podařilo občanům změnit a vyřešit nejen na našich webech (www.chodcisobe.cz, www.bezpecnecesty.cz, http://www.prazskematky.cz) nebo na FB, ale především v ulicích města!

Kontakty:

Jarmila Johnová – předsedkyně organizace, jarmila.johnova@prazskematky.cz, tel.: 721 761 474
Eva Šuchmanová – administrátorka portálu Chodci sobě, eva.suchmanova@prazskematky.cz,
tel.: 728 040 748
Petra Syrová –  projektová manažerka, petra.lukesova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

Příloha:

Seznam vybraných upravených míst z portálu Chodci sobě a z programu Bezpečné cesty do školy, označených 22. 10. 2015

PRAHA 1

Ostrovní směrem od Spálené
zvýšená plocha chodníku, sloupky
křižovatka Ostrovní x Voršilská
stavební úpravy křižovatky (rozšíření nároží, zkrácení přechodů, zvednutí plochy křižovatky)
křižovatka Ostrovní x Mikulandská
stavební úpravy křižovatky (rozšíření nároží, zkrácení přechodů, zvednutí plochy křižovatky)
Národní 
rekonstrukce zastávek u Národního divadla (úprava přechodů, zábradlí)
Karmelitská
instalace semaforu s odpočítáváním pro chodce

PRAHA 2

křižovatka Korunní x Sázavská              
zřízení přechodu se světelnou signalizací
křižovatka Sázavská x Moravská
úprava prostoru před školou v okolí křižovatky (rozšíření chodníku, zúžení silnice a její vychýlení ve směru dále od školy, schodovité nájezdové rampy, úprava přechodů a hrany parkovacích zálivů)
nám. Míru
úprava přechodu před Vinohradským divadlem
křižovatka Francouzská x Sázavská
vytažení rohů chodníků křižovatky
křižovatka Jugoslávská x Londýnská   
úprava a zklidnění křižovatky vytažením rohů chodníků, vytvoření parkovacího zálivu
křižovatka Korunní x Šumavská            
stavební úprava křižovatky včetně úpravy zastávky tramvaje, zúžení vozovky, rozšíření chodníku na jedné straně až k tramvajovým kolejím a vybudování dělicího ostrůvku na přechodu
Slezská                                               
rozsáhlá rekonstrukce přechodů a křižovatek od nám. Míru až ke stanici Vinohradská vodárna  – vytažené chodníky, zúžení vozovky, umístění zábradlí
křižovatka Rumunská x Londynská
rekonstrukce křižovatky
Perucká
nový přechod pro chodce
ulice U Nemocnice                                    
instalace sloupků proti parkovaní na chodníku

PRAHA 3

Slavíkova                                       
dělicí ostrůvek na přechodu, přisvícení
křižovatka Sabinova x Rokycanova     
vytažení nároží na křižovatce a stavební úprava (dělicí ostrůvek) přilehlého přechodu u zastávky autobusu
Jeseniova                                          
úprava přechodu před školou – zúžení vozovky vytažením chodníků, zvýšená plocha vozovky, reflexní výstražná značka
křižovatka Ondříčkova x Táboritská    
rozsáhlá rekonstrukce křižovatky
křižovatka Lupáčova x Chelčického
rekonstrukce křižovatky, sloupky
křižovatka Ondříčkova x Milešovská
rekonstrukce křižovatky
křižovatka Bořivojova x Ondříčkova
nový přechod

PRAHA 4

Budějovická ulice u metra Kačerov    
rekonstrukce přechodu, dělicí ostrůvek
Lešanská ulice u ZŠ Jižní                          
rekonstrukce přechodu, dělicí ostrůvek

PRAHA 5

Radlická x Karla Engliše
nový přechod se světelnou signalizací

PRAHA 6

Radimova
instalace stavebního zpomalovacího prahu na přechodu
křižovatka Radimova x Na Petynce     
instalace stavebního zpomalovacího prahu a úprava křižovatky
křižovatka Bělohorská x Šultysova
stavební úpravy na přechodu přes Bělohorskou ulici, vyčkávací ostrůvky u tramvajové trati
křižovatka Ankarská x Na Petřinách
rekonstrukce přechodu
Svatovítská                                     
instalace sloupků proti parkovaní na chodníku
ulice K Brusce u parku CH. Masarykové
úprava proti parkovaní 

PRAHA 7

Plynární ulice                                               
dělicí ostrůvek na přechodu u tramvajové zastávky Nádraží Holešovice
křižovatka Havanská x Sládkova          
nový přechod u křižovatky, zvednutí plochy křižovatky
křižovatka Čechova x Keramická         
stavební úprava (zúžení vozovky) u přechodu na křižovatce
křižovatka Veletržní x Šmeralova
vysazené chodníkové plochy u přechodu pro chodce

PRAHA 10

Ke Spořilovu
nový přechod
K Vodě
nový povrch cesty
Švehlova                                             
rekonstrukce přechodu u zastávky MHD
Ostružinová
nový povrch cesty
Práčská                                                
nový přechod
nám. Svatopluka Čecha                           
rekonstrukce přechodu
Moskevská
rekonstrukce tramvajové zastávky Ruská
Francouzská
rekonstrukce zastávky tramvaje Krymská
Estonská
opatření proti parkování na chodníku
křižovatka Šrobárova x Hradešínská
rekonstrukce křižovatky, nový přechod
Omská
nový povrch cesty
Vinohradská
nový povrch cesty
Bělocerkevská
nový povrch cesty
Chorvatská
nový povrch cesty
Bečvářova
nový povrch cesty

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás