Bude mít Praha plán udržitelné mobility, nebo automobility? Záleží i na nás

HON_6780
Foto Štěpán Hon

V Městské knihovně byl 5. května prezentován záměr hl. m. Prahy zpracovat plán udržitelné mobility, k jehož spoluutváření byly přizvány i Pražské matky. Jde o střednědobý plán pro Prahu a blízké okolí, který by měl být koordinován společně se Středočeským krajem, s horizontem schválení v r. 2018 na období následujících dvaceti let. Zajištěním přípravy plánu, se zkráceným pracovním názvem P+, je pověřen Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DP) a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). P+ má nahradit již dvacet let starý dokument, který existoval spíše jen na papíře, odtržený od skutečných potřeb obyvatel i návštěvníků města i skutečného naplňování. Zpracovatelé se chtějí této chybě vyhnout a hodlají proto spolupracovat s širokou veřejností (dotazníková šetření, sociologické průzkumy atp.) i zástupci organizací a institucí, které se městskou mobilitou zabývají nebo se bytostně dotýká jejich činnosti. Ti tvoří právě skupinu partnerů, mezi něž byla přizvána i naše organizace a kteří se mají podílet již na tvorbě zadání, a posléze i na utváření priorit, scénáře i konkrétních návrhů  (formou účasti na kulatých stolech, resp. workshopech, při osobních konzultacích atp.). Součástí P+  bude akční plán, který má být aktualizován každých pět let a průběžně monitorován.

Tuto aktivitu města vítáme a oceňujeme i snahu o užší spolupráci s odbornou i laickou veřejností, která však, pokud nebude dobře zvládnuta, s sebou nese i určité riziko, že se plán udržitelné mobility může „zvrhnout“ pouze v plán rozvoje  efektivnější a čistější autodopravy, jak to naznačovaly i dotazy z včerejšího fóra odborníků. Záleží tedy i na nás, občanské společnosti, jak se bude plán vyvíjet, zda bude skutečně udržitelný. Sledujte proto prosím informační portál pro veřejnost s názvem Polaď Prahu (www.poladprahu.cz), který má být spuštěn již 11. května a jehož prostřednictvím lze sledovat postupné kroky při zpracování plánu P+. 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás