V Kolodějích by děti rády jezdily na kole

Žákovská prezentace výsledků mapování a dotazníkového šetření, 25. 5. 2016
Žákovská prezentace výsledků mapování a dotazníkového šetření, 25. 5. 2016

V ZŠ Koloděje úspěšně ukončili první fázi projektu, ve které děti mapovaly svoji cestu do školy, přemýšlely, kde se na ní cítí nebezpečně a jakým způsobem by se nejraději do školy dopravovaly. Dne 25. 5. 2016 žáci představili výsledky své práce a podklady předali dopravnímu projektantovi ke zpracování dopravní studie s návrhy na řešení nebezpečných míst.

Koloděje jsou klidná městská část s téměř vesnickým charakterem. Přestože z nedalekých Klánovic jezdí frekventované příměstské vlaky do samého centra Prahy, většina obyvatel Koloděj se dopravuje za prací autem. Také obyvatelé okolních obcí projíždí Kolodějemi, kde značně narůstá dopravní intenzita obzvláště v době ranní špičky, kdy také chodí děti do školy. Většina dětí musí na své cestě do školy překonat hlavní průjezdnou komunikaci, po které projede více než 200 aut za 15 minut. Na mnoha místech v obci chybí chodníky a děti tak volí mezi nebezpečnou cestou ve vozovce a bezpečnější, ale blátivou škarpou. Přestože by téměř polovina dětí ráda jezdila do školy na kole, nejezdí v současné chvíli nikdo, protože rodiče tuto variantu považují za nebezpečnou.

Zastupitelstvo Koloděj si problematickou situaci uvědomuje a snaží se ji řešit ve spolupráci s projektantem Ing. Petrem Novotným, kterému děti také předaly svoji školní mapu. Těšíme se na řešení, která pan Novotný navrhne. Dopravnímu zklidnění obce by však nejvíce pomohlo, kdyby rodiče i ostatní dospělí šli dětem příkladem a rozhodli se nechat auto doma a více využívat například vlakového spojení do centra města. Snad by tomu mohla napomoci plánovaná vylepšená cyklostezka do Klánovic a Běchovic i zvažované bezpečné úložiště kol u vlakové zastávky v Klánovicích.

Více o projektu v ZŠ Koloděje zde.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás