ZŠ Nedvědovo náměstí

11. června 2024 proběhlo ve škole první setkání pracovní skupiny projektu. Žáci a žákyně školy představily výsledky dotazníkového šetření, dále školní koordinátorka…

ZŠ Ke Kateřinkám

Průběh projektu 31. května proběhlo ve škole první setkání pracovní skupiny projektu. Žákyně školy představily výsledky dotazníkového šetření, dále školní koordinátorka…

Německá škola v Praze

Dopravní studie pro Deutsche Schule Prag byla slavnostně předána zástupcům městské části Praha 5, která vykovává správu na většině řešeného…

ZŠ Mikoláše Alše

Pokud vše půjde dobře, do začátku školního roku 2024–2025, by se mělo podařit několik nestavebních úprav přímo před školou, které…

ZŠ prof. Švejcara

18. května 2023 se ve škola sešla pracovní skupina projektu. Pan ředitel představil výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy. Většina…

ZŠ Dědina

Ve škole proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a dalších zástupců státní správy. Děti představily…

ZŠ Solidarita

V září 2023 zde probíhala akce ŚKOLNÍ PLÁCEK. Vyhodnocení dopadu na dopravní situaci i vnímání veřejného prostoru zde. Školní plácek probíhal…

ZŠ Zahrádka

Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Projekt…

ZŠ a MŠ Koloděje

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v březnu 2016. Během května probíhalo mapování a dotazníkové šetření, 25. května se konalo setkání…

ZŠ Slivenec

Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2009. Vedoucí školního projektu byla paní vychovatelka Petra Siganová, konzultantkou Barbora Kolárová, dopravním…