Německá škola v Praze

Dopravní studie pro Deutsche Schule Prag byla slavnostně předána zástupcům městské části Praha 5, která vykovává správu na většině řešeného…

ZŠ Mikoláše Alše

Děti představily výsledky dotazníkového šetření i mapování v květnu 2023. Jako důležité téma se ukázala potřeba optimalizace obsluhy Suchdola i okolních obcí autobusovou…

ZŠ prof. Švejcara

18. května 2023 se ve škola sešla pracovní skupina projektu. Pan ředitel představil výsledky dotazníkového šetření a mapování cest do školy. Většina…

ZŠ Dědina

Ve škole proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a dalších zástupců státní správy. Děti představily…

ZŠ Solidarita

V září 2023 zde probíhala akce ŚKOLNÍ PLÁCEK. Vyhodnocení dopadu na dopravní situaci i vnímání veřejného prostoru zde. Školní plácek probíhal…

ZŠ Zahrádka

Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Projekt…

ZŠ a MŠ Koloděje

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v březnu 2016. Během května probíhalo mapování a dotazníkové šetření, 25. května se konalo setkání…

ZŠ Slivenec

Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2009. Vedoucí školního projektu byla paní vychovatelka Petra Siganová, konzultantkou Barbora Kolárová, dopravním…

ZŠ Meteorologická

Projekt Bezpečné cesty do školy představily Pražské matky na škole v říjnu 2007. Do ledna 2008 probíhalo mapování okolí školy a jeho…