Německá škola v Praze

Dopravní studie pro Deutsche Schule Prag byla slavnostně předána zástupcům městské části Praha 5, která vykovává správu na většině řešeného…

ZŠ Zlíchov

Škola se zapojila do programu BCŠ na začátku roku 2007. Mapování proběhlo během zimních měsíců, studie byla vypracována a předána k realizaci…

ZŠ Nepomucká

Škola byla vybrána do 5. ročníku programu Bezpečné cesty do školy v únoru 2015. V dubnu proběhlo na škole první setkání pracovní skupiny,…

ZŠ a MŠ U Santošky

Okolo základní a mateřské školy U Santošky na pražském Smíchově se valí nepřetržitý proud aut a autobusů. Auta přidávají plyn, aby vyjela strmou…

Waldorfská ZŠ Jinonice

Průběh projektu První setkání pracovní skupiny se konalo 12. května 2011, 26. května proběhla přednáška o dopravě ve městě a na další schůzce pracovní…

ZŠ Pod Žvahovem

Od 11. 9. 2023 je v ulici Pod Žvahovem vyznačen režim školní ulice. Ve dnech školního vyučování v době 7:30–8:00 se úsek od křižovatky…

ZŠ Drtinova

Drtinova 1/1861, Praha 5-Smíchov zahájení školního projektu: 2020 Záměrem školy je především zvýšit bezpečnost v předprostoru školy – rozšíření chodníku před…