Udržitelně do škol

ZŠ Solidarity

Osvěta a motivace

Vyzkoušejte zapojení do každoroční výzvy Pěšky do školy. Zapojte téma dopravy, její udržitelnosti a dopadů na životní prostředí i zdraví lidí do běžné výuky (prvouka, vlastivěda, fyzika, výchova k občanství, biologie).

Pravidla pro rodiče-řidiče

Můžete sestavit doporučení pro rodiče, které bude dostupné např. na webu školy a bude možné na něj odkázat, obzvláště v komunikaci s rodiči nastupujících prvňáčků. Leták pro rodiče-řidiče si u do vyčerpání zásob můžete objednat na info@peskymestem.cz, případně si jej můžete stáhnout a vytisknout sami.

Leták pro rodiče-řidiče

Ukázkový dokument Dobré cesty

Zlepšení podmínek pro dopravu na koloběžce či na kole

Děti pro cestu do školy rády využijí kola, koloběžky nebo skejty. Obzvlášť oblíbené jsou koloběžky, které se mohou složit a v případě potřeby vzít do autobusu či tramvaje. Mají děti kde si je ve škole odložit? Ukazuje se, že když děti mají k dispozici stojany, více koloběžky nebo kola využívají. O stojany můžete zažádat u zřizovatele, nebo je pořídit z vlastních zdrojů.

Bližší informace také zde.

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova na základních školách není předstupeň autoškoly a není jen o poznávání dopravních značek a občasné návštěvě dopravního hřiště. Zkuste se zaměřit na konkrétní situace, kterým děti každodenně čelí. Jděte s nimi na procházku, ukazujte si, na co si na konkrétních místech děti mají dávat pozor, nacvičujte reálné situace. Ptejte se dětí, kudy chodí do školy a kde se necítí bezpečně. Okolí školy je potřeba posuzovat z dětské perspektivy a přizpůsobit dětským uživatelům. Na nejhorší problémy upozorněte obec . Napište s dětmi dopis a požadujte bezpečnější řešení.

Ukázková výuková hodina na téma bezpečnost

 

Školní plán mobility

Nabízí vaše škola bezpečnou cestu pro žáky? Otestujte to v našem CHECKLISTU PRO ŠKOLY.

Pokud jste nalezli vícero problémů, doporučujeme sestavit Školní plán mobility. Jedná se o podrobný akční plán školy, jak podpořit aktivní dopravu dětí, který vychází z důkladné analýzy dopravních návyků, možností i bariér pro aktivní dopravu pěšky nebo na koloběžce či kole. Jeho součástí jsou i návrhy na úpravu nebezpečných míst a plán aktivit školy s výhledem na několik let. Školní plán mobility vždy vzniká ve spolupráci školy s veřejnou správou a dopravním odborníkem (projektant, auditor dopravní bezpečnosti). S přípravou školního plánu mobility vám mohou pomoci organizace, které v takovém procesu nabízejí  . V Praze nabízí organizace Pěšky městem pomoc školám v rámci každoročního programu Bezpečné cesty do školy, na podobném procesu jsme spolupracovali například s organizací Agora, nebo s Agenturou pro rozvoj Jihomoravského kraje. Hledejte organizace zaměřené na participaci, nebo přípravu plánů mobility.

Metodika k programu Bezpečné cesty do školy

  • Projekt Udržitelně do škol byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.