Co víme o dopravě dětí do školy

 • Většina dětí do škol přichází pěšky z domova (37 %), nebo od zastávky veřejné dopravy (37 %).
 • Autem cestuje pravidelně do školy každé čtvrté dítě.
 • Ve větších městech stoupá podíl dětí, které chodí pěšky.
 • Největší podíl dětí dovážených do školy autem je ve Středočeském kraji (34 %), kde také nejvíce dětí za vzděláním dojíždí do jiného kraje, nejčastěji do Prahy.
 • Třetina dětí, které ráno jedou autem, se odpoledne dopravuje pěšky nebo veřejnou dopravou.
 • Děti by rády jezdily do školy na koloběžce (23 %) nebo na kole (12 %). Jako důvod, proč se nemohou dopravovat tak, jak by chtěly, 26 % dětí uvedlo, že si ve škole nemohou bezpečně uložit kolo, koloběžku nebo skateboard.

 • 18 % rodičů, kteří vozí děti denně do školy autem bydlí do 1 km od školy.
 • Nejčastějším důvodem, proč rodiče s dětmi ráno sednou do auta je, že sami jedou autem do práce.

 • Každý čtvrtý prvňák hodnotí svoji cestu do školy jako nebezpečnou a každý šestý jako nepříjemnou.
 • Cestou do školy se 44 % dětí obává nepříjemných lidí, 34 % se bojí automobilového provozu.
 • Ranní provoz před školou hodnotí jako nepříjemný 43 % dětí.
 • Děti doprovází někdo dospělý nejčastěji do 4. třídy, pak už většinou chodí samy. Důvodem doprovázení obava z nebezpečných situací (57 %) nebo nepříjemných lidí a opuštěných míst (51 %). Rodiče si ale cestu s dětmi také užívají a rádi s nimi tráví čas.
 • S kamarádem děti chodí častěji odpoledne než ráno. Společnost kamarádů má při cestě ze školy 4 z 10 dětí (40 %), které využívají veřejnou dopravu, koloběžku, nebo jdou pěšky. Při cestě autem má kamaráda jen každé šesté dítě (18 %).
 • 75 % rodičů by uvítalo u škol bezpečnější cesty pro chodce, více než polovina rodičů (51 %) se vyslovila pro větší zklidnění dopravy u školy.
 • Nebezpečné a dopravně vytížené úseky cesty či nebezpečné přechody nehlídané fyzickou osobou představují jednu z hlavních bariér pro samostatnou cestu dětí do školy a nepřímo i pro pěší dopravování do škol.
 • 73 % rodičů postrádá u školy možnost bezpečného odložení kola nebo koloběžky.
 • 40 % učitelů si myslí, že řidiči se před školou chovají nezodpovědně.

Projekt Udržitelně do škol podporuje

 • Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Za spolupráci děkujeme