Gymnázium Postupická

Průběh projektu na této škole se poněkud vymyká. Pedagožka Laďka Bímová na jaře 2007 kontaktovala Pražské matky a seznámila je se…

ZŠ Poláčkova

Škola zahájila svůj projekt BCŠ na jaře 2003. Dopravní studii zpracoval tehdejší Ústav pro dopravní inženýrství, bohužel ji nemáme k dispozici.…

ZŠ Písnice

Děti v rámci projektu absolvovaly přednášku o dopravě ve městě a monitorovaly dva nebezpečné přechody v blízkosti školy. Škola vytvořila svůj plán mobility a z prostředků projektu pořídila…

ZŠ sv. Augustina

Nejpalčivějším problémem se ukázal přechod přes Budějovickou ulici u metra Kačerov, kde řidiči (především v klesání) ignorovali chodce. V roce 2013 došlo k rekonstrukci přechodu…

ZŠ Pošepného náměstí

Za nejproblémovější místa označily děti nebezpečnou zatáčku u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatku ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu v ulici Krejnická i samotný…

ZŠ Táborská

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v únoru 2015. V dubnu proběhlo první setkání pracovní skupiny, v červnu škola…

ZŠ Školní

Projekt byl zahájen začátkem dubna 2018 setkáním se zástupci rodičů. Představili jsme hlavní cíle projektu a společně si povídali o cestování do…