Každý čtvrtý prvňák vnímá cestu do školy jako nebezpečnou. Situaci řeší program Bezpečné cesty do školy

Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. Při cestě do školy musí často překonávat rušné komunikace. Okolí škol, kde se nejčastěji pohybují, by proto mělo být přehledné a přizpůsobené tak, aby děti mohly chodit do školy samy a rodiče se o ně nemuseli bát. Je znepokojivé, že každý čtvrtý prvňák hodnotí svoji cestu do školy jako nebezpečnou a 43 % dětí si myslí, že je ráno před školou nepříjemný provoz.

Na tuto situaci reaguje program Bezpečné cesty do školy, který realizuje organizace Pěšky městem a hlavní město Praha. Program letos pomůže dvěma pražským školám, které chtějí dopravní situaci ve svém bezprostředním okolí zlepšit. Řešení je pro každou školu projektováno individuálně a zapojují se do něj jak žáci, tak rodiče a učitelé.

Každé čtvrté dítě jezdí autem

Z výzkumného šetření Udržitelně do škol, které v roce 2023 ve spolupráci se sociology, antropology a sociálními geografy realizovala organizace Pěšky městem vyplývá, že většina dětí do škol přichází pěšky z domova (37 %) nebo ze zastávky veřejné dopravy (37 %). Autem jezdí pravidelně do školy každé čtvrté dítě.  Největší podíl dětí dovážených do školy autem je ve Středočeském kraji (34 %), kde také nejvíce dětí za vzděláním dojíždí do jiného kraje, nejčastěji do Prahy. Zároveň 75 % rodičů by uvítalo u škol bezpečnější cesty pro chodce a více než polovina rodičů se vyslovila pro větší zklidnění dopravy u školy. Další data jsou uvedená v boxu níže. „Výzkum potvrdil, že pozornost u škol by se měla soustředit především na péči o bezpečné a pohodlné cesty pro pěší případně pro cyklisty. Děti chodí pěšky rády, mnohem častěji by také jezdily na koloběžkách nebo na kolech. Cesty do školy mohou být pro děti příležitostí k pravidelnému pohybu i získání důležitých kompetencí a dovedností. Je na nás dospělých, abychom vytvářeli taková města, kde se děti mohou svobodně pohybovat a rodiče je nemusí všude vozit autem,“ říká jedna z autorek výzkumu, Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem.

Průběh programu Bezpečné cesty do školy

Program vychází z toho, jak cestu do školy vnímají samy děti. Ty společně s vyučujícími vytvoří mapu okolí školy se seznamem nebezpečně vnímaných lokalit. Na podrobné analýzy dopravy následně vznikne dopravní studie, kde jsou zahrnuty úpravy problematických lokalit s ohledem na zklidnění dopravy v okolí školy. Studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí a Magistrátem hl. města Prahy o realizaci návrhů.

Výstupem projektu ze strany školy je školní plán mobility – dokument, v němž si škola stanoví dlouhodobé cíle, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy u svých žáků dosáhnout, a sestaví plán aktivit, které k těmto cílům povedou. Součástí projektu jsou také doprovodné aktivity – např. dopravní odpoledne, cyklojízdy, výtvarné a literární soutěže apod.

 

 

Konečně bezpečný přechod

Díky návrhům z programu Bezpečné cesty do školy se v Praze podařila již více než stovka úspěšných realizací ve prospěch pěších. Na některých místech pomůže jednoduchá úprava nebo obnova dopravního značení, jako například na křižovatce ulic Na Parukářce a Jana Želivského u ZŠ Zahrádka nebo v ulici Brigádníků u ZŠ Solidarita. Jinde jsou úpravy rozsáhlejší, jako například na křižovatce ulic Topolová a Macešková u ZŠ Švehlova na Praze 10 nebo úprava přechodů v ulici Wassermannova u ZŠ V Remízku na Praze 5. Další příklady úspěšných realizací jsou uvedeny zde.

Naším cílem je předkládat kvalitní návrhy na stavební úpravy dopravní infrastruktury. Těší nás ale, když se povede pro děti nějaké rychlé zlepšení. Na základě letošního ročníku se například prodloužila autobusová linka 409, aby děti, které dojíždí do ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole nemusely přestupovat. V přípravě jsou také dvě nové školní ulice,“ říká koordinátorka programu Dominika Marešová z organizace Pěšky městem. „Velkou podporu máme ze strany Odboru dopravy Magistrátu hl. města Prahy, který téma zklidňování dopravy u škol dlouhodobě podporuje. Díky tomu se nám daří prosazovat takové úpravy, které nereagují jen na aktuální nehodovost, ale mají i preventivní potenciál a přispívají ke zvýšení kvality veřejného prostoru u škol,“ dodává Marešová.

A jaké jsou ohlasy ze samotných škol? „Díky projektu Bezpečné cesty do školy vznikl v prosinci v rekordní době nový přechod v ulici Klausova. Je velmi využíván a slyším na něj samé ohlasy, hlavně od rodičů malých dětí. Ti zde mají konečně místo, kde mohou bezpečně přejít na druhou stranu ulice,“ řekla Lucie Ondroušová, školní koordinátorka projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Klausova.

 

Jak se do programu přihlásit?

Do programu se mohou přihlásit mateřské, základní a střední školy na území hl. města Prahy vyplněním přihlášky na www.peskymestem.cz/prihlaseni-bcs/

Termín uzávěrky přihlášek je 26. 2. 2024.

Podklady pro média

 

Kontakty: 

Web a sociální sítě:

 

Program je realizován díky podpoře Magistrátu hl. města Prahy.

 

Organizace Pěšky městem zlepšuje podmínky chodců, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Má za sebou desítky projektů zaměřených na rozvoj pěší dopravy a na ochranu chodců – zejména dětí na cestách do škol a školek. Díky těmto projektům v Praze proběhlo více než 100 stavebních úprav. Ty zlepšily životní prostředí a každodenní situaci chodců.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás