Workshop odborníků k Plánu udržitelné mobility – překvapivá tolerance a kultivovaná diskuze

22. června proběhl workshop k přípravě pražského Plánu udržitelné mobility (PUM) za účasti šesti desítek odborníků (partnerů města při tvorbě PUM) z městských částí, TSK, IPRu, ČVUT, Auto*Matu, Pražských matek, organizace Prague City Tourism, Pražské organizace vozíčkářů, zástupců obcí ze Středočeského kraje či Sdružení pro dopravní telematiku a dalších. Na workshopu získal tým městských plánovačů náměty na problémy i příležitosti v pražské…

Transparentně o BESIPu: Pražský BESIP má konečně svoje stránky na webu města

Ještě nedávno byly informace o aktivitách i hospodaření s prostředky pražského BESIPu, primárně určeného na bezpečnost silničního provozu, nedostupné pro veřejnost a někdy i pro městské části. Nově je nyní naleznete na portálu www.praha.eu v  sekci Doprava. Zatím se jedná o základní skelet, který je Oddělení rozvoje a financování dopravy připraveno po konzultaci se členy pracovní skupiny BESIP (jíž jsme členem) průběžně rozšiřovat. Svými náměty můžete naším prostřednictvím přispět k  lepší informovanosti i vy. Kontaktujte nás na FB nebo na prazskematky@ecn.cz.

Kolem kolem Koloděj

Kolodějská škola, zapojená do programu Bezpečné cesty do školy, slavnostně otevřela krásnou novou zahradu upravenou za podpory Nadace Proměny (blíže zde). Slavnostní otevření zahrady bylo spojené s již tradiční akcí městské části Praha-Koloděje a ZŠ a MŠ Koloděje s názvem Kolem okolo Koloděj. Zážitkové odpoledne plné zábavy i poznání bylo příležitostí k “jinému” prožitku místa. Škola plánovala cykloakci zopakovat ještě v komornějším duchu…

Bezpečné cesty do školy na Barrandově: Děti by měly mít přednost před kontejnery

Barrandovské sídliště trpí klasickými sídlištními neduhy. Postavilo se, zabydlelo se a od té doby na něj nikdo moc nesáhl. Veřejná prostranství jsou neutěšená, nevzhledné a temné průchody vzbuzují strach, chybí logická pěší propojení, chodníky nenavazují na přechody, protože to jsou původně přístupové cesty pro hasiče. Děti, rodiče i pedagogové z Fakultní základní a mateřské školy při PedF UK Barrandov II…

Jak se chodí dětem z hostivařské školy? S přírodou na dosah kličkují mezi auty

Počátkem června představily výsledky mapování a dotazníkového šetření  v rámci programu Bezpečné cesty do školy děti ze ZŠ Hostivař. Jako hlavní problém se ukázala Pražská ulice, která je zatížena vysokou intenzitou provozu, rozděluje oblast Staré Hostivaře a nenabízí logická pěší propojení. Nově chodce na této ulici ohrožuje výjezd z nedávno zkolaudovaného bytového komplexu Hostivařské zahrady. Výjezd ústí přímo na…

V Kolodějích by děti rády jezdily na kole

V ZŠ Koloděje úspěšně ukončili první fázi projektu, ve které děti mapovaly svoji cestu do školy, přemýšlely, kde se na ní cítí nebezpečně a jakým způsobem by se nejraději do školy dopravovaly. Dne 25. 5. 2016 žáci představili výsledky své práce a podklady předali dopravnímu projektantovi ke zpracování dopravní studie s návrhy řešení na nebezpečných míst.

Bude mít Praha plán udržitelné mobility, nebo automobility? Záleží i na nás

V Městské knihovně byl 5. května prezentován záměr hl. m. Prahy zpracovat plán udržitelné mobility, k jehož spoluutváření byly přizvány i Pražské matky. Jde o střednědobý plán pro Prahu a blízké okolí, který by měl být koordinován společně se Středočeským krajem, s horizontem schválení v r. 2018 na období následujících dvaceti let. Zajištěním přípravy plánu, se zkráceným pracovním názvem P+, je pověřen Odbor rozvoje a financování…

Chodit je in! Zahájili jsme putovní fotografickou výstavu ze života pražských chodců

Pražské matky zahájily v OC Nový Smíchov první z třídílné putovní výstavy uměleckých fotografií s chodeckou tematikou, která je součástí kampaně Chodci sobě. Kampaň si klade za cíl seznámit širší veřejnost s  potřebami i přínosem chodců pro veřejný prostor hlavního města a upozornit na možnosti zapojit se do jeho zkvalitňování prostřednictvím portálu Chodci sobě.

Dokážeme zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia?

Na pařížském summitu o klimatických změnách probíhajícím pod hlavičkou OSN dosáhli  o tomto víkendu zástupci 196 zemí celého světa  konečně dohody s ambiciózním cílem zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia, k čemuž musejí přispět všichni, nejen globální aktéři. Mezi nejdůležitější opatření má patřit např. zvýšení energetické účinnosti o 40 %, zřízení fondu pro poskytnutí…

Zelená ulice: náměstí místo parkoviště

Pražské matky předaly městské části Praha 5 dopravní studii s návrhy projektanta na zabezpečení pěších cest do školy v Nepomucké ulici v Košířích. Košířské komunitě aktivních mladých maminek zároveň odevzdaly profesionálně zpracovaný návrh na přeměnu parkoviště na křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova v příjemný multifunkční prostor pro setkávání.