Dokážeme zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia?

Na pařížském summitu o klimatických změnách probíhajícím pod hlavičkou OSN dosáhli  o tomto víkendu zástupci 196 zemí celého světa  konečně dohody s ambiciózním cílem zastavit nárůst průměrné globální teploty do konce století pod 2 stupni Celsia, k čemuž musejí přispět všichni, nejen globální aktéři. Mezi nejdůležitější opatření má patřit např. zvýšení energetické účinnosti o 40 %, zřízení fondu pro poskytnutí…

Zelená ulice: náměstí místo parkoviště

Pražské matky předaly městské části Praha 5 dopravní studii s návrhy projektanta na zabezpečení pěších cest do školy v Nepomucké ulici v Košířích. Košířské komunitě aktivních mladých maminek zároveň odevzdaly profesionálně zpracovaný návrh na přeměnu parkoviště na křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova v příjemný multifunkční prostor pro setkávání.

Žáci ze ZŠ Táborská mají šanci na lepší cesty do školy po svých či na kole

Děti ze ZŠ Táborská předaly v pátek 20. 11. starostovi Prahy 4 Petru Štěpánkovi a zástupci magistrátu Martinu Havelkovi dopravní studii s návrhy stavebních opatření, která by jim měla v budoucnosti usnadnit a zabezpečit každodenní cesty pěšky do školy (viz stránka projektu ZŠ Táborská zde). Dopravní studii, která vznikla na základě mapování problematických míst v okolí školy samotnými žáky i na základě dopravních průzkumů…

Děkujeme, povedlo se! Portál Chodci sobě využívá zkušeností občanů i odborníků na úřadech.

Díky portálu Chodci sobě i  programu Bezpečné cesty do školy, dvou projektů spolku Pražské matky, se v hlavním městě podařilo funkčně i esteticky upravit již desítky míst, která usnadňují a zpříjemňují cesty chodcům. Je to výsledek spolupráce občanů, kteří na portál vkládají své podněty, a úřadů městských částí, resp. pražského magistrátu, které byly schopny občanské podněty využít, tj. vyprojektovat změnu a investovat do ní.

Projekt BCŠ v ZŠ Táborská má dobré vyhlídky

V ZŠ Táborská v Praze 4 proběhlo třetí setkání pracovní skupiny BCŠ, která projednávala dopravní studii  zpracovanou na základě žákovského mapování nebezpečných míst a dopravního průzkumu provedeného taktéž žáky pod vedením projektanta ing. Syrového, který živou diskusi moderoval. Skupina se shodla na tom, že škola do konce října starostovi MČ Praha 4 slavnostně  předá  finální podobu studie s dvěma…

Sousedská slavnost v Košířích – vykročení k „zelené“ ulici

Pražské matky spolu s místním sdružením Košířská cibulačka a žáky základní školy v Nepomucké ulici představily veřejnosti i zástupcům veřejné správy na sousedské slavnosti svůj záměr přeměnit nebezpečný dopravní prostor křižovatky Musílkova x Fabiánova v pražských Košířích na příjemné místo, které bude sloužit nejen automobilům, ale také chodcům. „V předvečer otevření tunelového komplexu Blanka chceme ukázat, že městem není třeba…

Bezpečné cesty do školy v ZŠ Ďáblice: děti představily první fázi projektu

1. června žáci ZŠ U Parkánu v Praze – Ďáblicích odevzdali výsledky dopravního průzkumu a mapování svých cest do školy projektantovi Petru Novotnému z ateliéru MOK, který zpracuje dopravní studii s návrhy řešení nebezpečných míst. Z dotazníkového šetření podobně jako v jiných školách vyplývá, že děti chtějí jezdit do školy nejvíce na kole (30 %), ale v současné době se tak do školy nedopravuje nikdo. Důvodem je jako obvykle nebezpečný přístup ke škole. Šokující je však současný stejně velký podíl (30 %) těch, které vozí rodiče do školy v poměrně klidné obci autem.