Bezpečné cesty do školy po desáté

Dopravní situace v okolí školy, foto K. Syrový
Ranní dopravní situace v okolí ZŠ Barrandov, foto K. Syrový

Naučte se parkovat mimo přechod nebo nechte auto doma.

10. ročník programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ), který letos proběhl na 4 pražských školách pod vedením organizace Pražské matky, opakovaně prokázal, že největší ohrožení pro školáky představují paradoxně sami rodiče přivážející své děti do školy autem.

Pražské matky jsou si vědomy začarovaného kruhu, v němž se již léta pohybují obyvatelé i návštěvníci hlavního města přetíženého motorovou dopravou: ve snaze vyhnout se nepříjemnému a nebezpečnému pohybu v ulicích s vysokými intenzitami automobilového provozu zejména v ranních špičkách, nasedají často do svých aut i pro přepravu na velmi krátké vzdálenosti, místo toho, aby spoléhali na své nohy nebo jeli na kole. Projevuje se to zřetelně v okolí škol, do nichž rodiče vozí své potomky autem, čímž ovšem dopravní provoz ještě více zahušťují a zhoršují tak podmínky všem chodcům i cyklistům a zároveň ještě více zamořují ovzduší před školou toxickými zplodinami.

Ranní situace před školou, foto K. Syrový
Rano před ZŠ Hostivař, foto K. Syrový

Pražské matky proto ve svých projektech navrhují – na základě šetření samotných uživatelů silnic (v případě BCŠ školáků) – úpravy veřejného prostoru, které zvyšují bezpečnost i komfort chodců a tím i ochotu rodičů pouštětt své děti do školy, do práce i jinam po svých nebo na kole.

Letos proběhly projekty BCŠ v základních školách na Barrandově v ulici V Remízku, v Hostivaři v Kozinově ulici, v Kolodějích v Lupenické a nakonec v Tusarově ulici v Holešovicích. Ve všech školách při mapování svých cest označily děti za nejnebezpečnější místa právě ta před školou nebo v jejím nejbližším okolí. „Při monitoringu dopravy, který prováděli školáci pod vedením projektanta, jsme zjistili, že největší nebezpečí na ulici představují sami rodiče, kteří parkují na přechodu nebo na křižovatce ve snaze dojet co nejblíže ke vchodu školy,“ říká koordinátorka projektu Blanka Klimešová a dodává: „Omlouvají své chování spěchem a často si ani neuvědomují, jak je to nebezpečné, že děti mezi parkujícími auty není vidět.“

Pro všechny školy zpracoval projektant dopravní analýzu a studii s návrhy, jak problematické situace řešit. Realizaci projektů BCŠ v případě škol na Barrandově, v Hostivaři a v Kolodějích objednal pražský magistrát a v případě školy v Tusarově ulici v Holešovicích městská část Praha 7, která si nechá zpracovat podrobnější studii později. V ZŠ Tusarova se ukázalo, že děti se obávají i nepřehledného prostředí s křovisky a zídkami v parku proti škole, kde se setkávají problematické skupiny obyvatel. Podobné je to v případě temného průchodu na Barrandově, jehož zušlechtění si vzal za úkol senátor Václav Láska. Na základě dopravních studií vzešlých z BCŠ, které jsou předány městské části a magistrátu, má být následně veřejný prostor upraven. Doposud bylo upraveno nebo rekonstruováno více než 70 lokalit po celé Praze. Letošní výstupy – dopravní analýzy i studie – byly dobře přijaty městskými částmi Praha 5 (Barrandov),  Praha 15 (Hostivař), Praha 7 i pražským magistrátem. V Kolodějích se dosud vyjednává.

Pěší den na ZŠ Tusarova, 22. 9. 2016, foto PM
Pěší den na ZŠ Tusarova, 22. 9. 2016, foto PM

V rámci letošního programu se Pražské matky snažily povzbudit děti i rodiče k chůzi organizováním tzv. pěších dnů, kdy byly děti vyzvány, aby urazily alespoň část své cesty pěšky. „Chceme dětem i rodičům ukázat, že pěší cesta do školy může být příjemnější a snazší, než by si mysleli,“ vysvětluje Blanka Klimešová.

Příští ročník BCŠ bude vyhlášen 6. 1. 2017. Doporučujeme všem základním i středním školám, které se mohou zúčastnit soutěže o podporu projektu, aby sledovaly web i FB Pražských matek, kde se dozví podrobnosti o této výzvě.

Bližší informace o průběhu a výsledcích programu BCŠ lze nalézt zde.

V Praze 20. 12. 2016

Kontakty:

Blanka Klimešová: blanka.klimesova@prazskematky.cz, mobil:  777 813 934
Petra Syrová: petra.syrova@prazskematky.cz

 

Praha_logoRealizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás