Pozdě, ale přece! Nejstarší projekt Pražských matek na zvýšení bezpečnosti před školou v Belgické uskutečněn v novém kabátě

IMG_1162
Rekonstrukce prostoru před Lauderovými školami, foto K. Syrový

V Belgické ulici v Praze 2 končí rekonstrukce prostoru před Lauderovými školami, která má bezmála patnáctiletou historii. Jde o nejstarší projekt, vlastně pokus Pražských matek o Bezpečné cesty do školy (BCŠ), který vypadal  dlouho beznadějně a ztraceně. Léta se nedařilo nalézt shodu všech zúčastněných stran na dopravním zklidnění Belgické, ani na specifických požadavcích na bezpečnost v okolí této židovské školy.  Při následujících projektech BCŠ v několika dalších vinohradských školách  (ZŠ Londýnská, ZŠ K. V. Raise – nyní ZUŠ Ilji Hurníka, ZŠ a gymnázium Sázavská) se již dařilo lépe a výsledky BCŠ vedly k realizaci mnoha rozsáhlých a kvalitních rekonstrukcí (viz Databáze realizovaných projektů). Stalo se tak zejména díky tomu, že městská část Praha 2 naše návrhy na úpravy okolí škol vzešlé z projektů BCŠ přijala za své a jejich realizaci prosadila u Magistrátu hl. m. Prahy. Současná podoba prostoru v okolí školy vznikla díky dopravní studii Ing. Květoslava Syrového z roku 2014, kterou se podařilo zkoordinovat s celkovou rekonstrukcí – dopravním zklidněním – Belgické a do které byly zahrnuty i zmíněné bezpečnostní prvky v okolí Lauderových škol.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás