Dopravní průzkum na ZŠ Barrandov II: největší riziko představují sami rodiče!

IMG_1327-2
Ranní situace před školou, foto K. Syrový

V rámci projektu Bezpečné cesty do školy se děti z další zapojené školy, ZŠ Barrandov II, zúčastnily dopravního průzkumu pod vedením dopravního projektanta Ing. Syrového. Přestože ráno vydatně pršelo, děti statečně vzdorovaly nepřízni počasí a zaznamenávaly, jaká je reálná situace na ulicích v okolí školy. Opět se ukázalo, že největší zmatky vznikají přímo před školou, kam rodiče děti dovážejí autem. Škola má v plánu  směrem k nezodpovědným rodičům uspořádat informační kampaň, pravděpodobně ve spolupráci se školní družinou. O výsledcích dopravního monitoringu bude spolu s Pražskými matkami informovat rodiče na třídních schůzkách.

Ve stejný den proběhla schůzka rodičovského sdružení se zástupci Prahy 5 a panem senátorem Láskou, který se slíbil zasadit o revitalizaci podchodu v těsném sousedství školy. Podchod je v současné době temný, neutěšený a slouží jako útočiště narkomanům a bezdomovcům. MČ chce situaci řešit instalací vhodného osvětlení a zamezením přístupu k plochám vybízejícím k delšímu pobytu. Zevrubnější úpravy podchodu proběhnou společně s plánovanými opravami na budově městské knihovny, ke které podchod patří, a to v horizontu jednoho roku.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás