7 let poté – vzpomínka na Anežku

Děti ze ZŠ Lupáčova položily na místě nehody kytici a zapálily svíčky
Děti ze ZŠ Lupáčova položily u místa nehody květiny a zapálily svíčky

Tisková zpráva ze dne 23. 11. 2016

Před sedmi lety, v listopadu 2009, byla u křižovatky ulic Prokopova a Rokycanova v Praze 3 sražena cestou z nedaleké školy v Lupáčově ulici osmiletá Anežka. Zemřela pod koly náklaďáku jedoucího na stavbu podzemních garáží v okamžiku, kdy přecházela na zelenou po přechodu přes Rokycanovu ulici. Uběhlo dlouhých sedm let, než byla nebezpečná křižovatka, na níž byli sraženi i další chodci, konečně zrekonstruována, přičemž postupně byla zabezpečena i další místa v okolí Anežčiny školy. Děti je označily za problematická v průběhu projektu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) organizovaného ve školním roce 2009/2010 Pražskými matkami, které jejich proměnu léta prosazovaly spolu s občany Prahy 3 až do zdárného konce (více o projektu a dopravních opatřeních, která z něj vzešla zde).

Se skutečností, že nikdo už Anežce, jejíž památku jsme sem přišli uctít, život nevrátí, právě tak jako se její rodině nikdy nenávrátí život, jaký vedla před tím, než se to stalo, je třeba se smířit. Na základě dlouholetých zkušeností nejen s touto kauzou, ale i s mnoha dalšími projekty v oblasti dopravy i projektováním pěších cest jsme však přesvědčeny, že k této ani k jiným fatálním nehodám s chodci dojít nemuselo a že je jim možné předcházet mimo jiné vhodnými úpravami dopravního prostoru, říká Jarmila Johnová, předsedkyně neziskové organizace Pražské matky, která spolu s dalšími účastníky jednání o osudu křižovatky a s dětmi z „Lupáčovky“ přišla na místo nehody položit květinu a zapálit svíčku. Právě tyto skutečnosti vedou Pražské matky na jedné straně ke spolupráci se školami (program Bezpečné cesty do školy) a občany (portál Chodci sobě), kteří jsou schopni identifikovat nebezpečná místa, a na druhé straně s veřejnou správou města i městských částí, která by měla nebezpečné situace řešit a úpravy financovat.

Rekonstrukce křižovatky Prokopova x Rokycanova – pohled do Rokycanovy
Rekonstrukce křižovatky Prokopova x Rokycanova – pohled do Rokycanovy

Věříme, že právě dokončená velkorysá a investičně náročná rekonstrukce křižovatky i úpravy dalších míst v okolí ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova či v okolí RKC Nová Trojka, kde probíhaly BCŠ i další změny z podnětů občanů v rámci území Prahy 3, usnadní chodcům jejich cesty a doufejme i významně sníží riziko nehod a jejich následků.

Litujeme však, že změny dopravního prostoru probíhají velice pomalu – například vyřešení této kauzy se nedočkal ani jeden ze žáků „Lupáčovky“, kteří se projektu BCŠ zúčastnili – všichni žáci v průběhu sedmi let „vyrostli“ nejen ze středních škol, ale někteří takřka i z vysokých. Svědčí to o nepříliš dobré komunikaci a organizaci uvnitř i vně samosprávy, státní správy města a jejích institucí. Ke změnám nedochází bohužel dostatečně rychle ani v přístupu města k chůzi jako alternativní dopravě na krátké vzdálenosti. Město stále ještě (doslova) podceňuje péči o chodce z hlediska výše investic, nedostatečné propagace a organizace. Na svých bigboardech například děkuje občanům, že jezdí tunelem Blanka, ale – na rozdíl od jiných velkoměst, jako je třeba Londýn (více např. zde) – jim nenabízí pěší cesty ani neděkuje chodcům, že chrání ovzduší, šetří vozovky a zabírají nejméně prostoru. Pro chodce také stále zůstává velmi špatně zabezpečené okolí dopravních i jiných staveb, kde je, podobně jako v případě Anežky, opomíjeno riziko nehod různého druhu.

Anežka Stickney, foto B. Walker
Anežka Stickney, foto B. Walker

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu patří chodci mezi nejohroženější účastníky, což potvrzují i pražské statistiky, a podle evropských statistik ČR stále více zaostává za jinými evropskými zeměmi. Loni dokonce narostl počet usmrcených chodců následkem dopravních nehod v Praze o 5 osob, tedy o 50 %. Skutečnost, že se mezi oběťmi nevyskytlo ani jediné dítě, považujeme za štěstí, které může být způsobeno i tím, že rodiče své děti z obav o jejich bezpečí samotné ven moc nepouštějí.

Chceme-li změnit své město tak, aby se v něm děti mohly pohybovat alespoň na cestě do školy a domů samostatně a učit se tak odpovědnosti za své jednání, je třeba to dát přestavitelům města i městských částí najevo. Zkušenost občanů v této kauze, kteří vytrvali a dosáhli úspěchu, potvrzuje, že se to vyplácí.

 

Kontakty:
Jarmila Johnová, tel.: 721 761 474, jarmila.johnova@prazskematky.cz
Petra Syrová, petra.syrova@prazskematky.cz

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás