Bezpečné cesty do školy 2021

Praha, 13. ledna 2021 – Organizace Pěšky městem ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vyhlašuje další ročník programu Bezpečné cesty do školy. Ten si klade za cíl měnit okolí škol tak, aby co nejvíce dětí mohlo chodit do školy pěšky a rodiče se o ně nemuseli strachovat. O účast v programu mohou požádat všechny školy na území hlavního města – mateřské, základní a střední. Uzávěrka přihlášek je 25. 2. 2021. Děti si zaslouží, aby okolí právě té jejich školy bylo zdravé a bezpečné. Program Bezpečné cesty do školy mění ulice Prahy k lepšímu už od roku 2002. Uskuteční se za všech okolností, takže současné distanční vzdělávání ani konzultace na dálku nejsou překážkou.

Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z. s. 

Program Bezpečné cesty do školy dopravu v okolí zapojených škol sleduje očima dětí – uživatelů pěších cest. Základem programu je mapování: děti kreslí své cesty do školy i zpět domů a vyznačují místa, která vnímají jako nebezpečná nebo nepříjemná. Děti i rodiče vyplňují dotazník o svých dopravních zvyklostech a o přáních, jak by se dopravovali nejraději. Výsled analýza dopravní situace v bezprostředním okolí školy se stane základemdopravní studie, která navrhuje konkrétní úpravy nebezpečných míst. Studii dostane k realizaci město. Školy na základě těchto podkladů zpracují školní plán mobility, který jim pomůže budovat bezpečné prostředí pro pěší a cyklisty a také přívětivý veřejný prostor pro setkávání školní komunity. 

Do programu Bezpečné cesty do školy se zapojilo už na 60 škol vPraze. Jejich přehled najdete v databázi zapojených škol. Díky dopravním studiím se dočkala úprav stovka míst v okolí škol, které jsou teď bezpečnější – pro děti a pro všechny chodce. Podrobnosti o nedávných realizacích najdete v aktualitách Proč je důležité u škol budovat bezpečné cesty pro pěší?Do nového školního roku bezpečněji  nebo Zpátky do školy! A nebojte se chodit pěšky…. Bezpečné pěší cesty jsou dobré pro všechny – bez rozdílu věku.  

Přihlášku a podrobnosti vyhlášení najdetzde.

 

Důležité termíny: 

  • uzávěrka žádostí o zařazení do programu:  25. 2. 2021 
  • zveřejnění seznamu vybraných projektů:  3. 3. 2021 
  • doba trvání školního projektu:  3. 3. – 30. 11. 2021 

 

Je alarmující, že až čtvrtina dětí považuje svoji cestu do školy za nebezpečnou. Děti nejvíc postrádají možnost bezpečného přecházení. Přechody pro chodce na mnoha místech buďto zcela chybí, nebo jsou příliš dlouhé a nepřehledné. Zaparkovaná auta často stojí tak blízko přechodů, že děti nejsou vidět a řidiči jim nemohou dát přednost. U přechodů bývají bariéry (například stanoviště kontejnerů), které (nejen) dětem brání v rozhledu. Cesty do školy mnohdy vedou temnými a zanedbanými podchody nebo neudržovanými cestami, kde se děti bojí. Smutnou pravdou je, že nepříjemně se děti často cítí dokonce i přímo před vstupem do školy, kde bývá před začátkem vyučování nepřehledný shon aut. Průměrně čtvrtinu pražských dětí rodiče denně vozí až ke škole autem, přičemž téměř polovina těchto dětí má školu méně něž 1 km od bydliště. 

Bezpečné cesty do školy mění okolí škol ve prospěch pěších

Organizace Pěšky městem se zaměřuje na zlepšování podmínek chodců (nejen) v Praze, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Organizace má silné kořeny. Její historie se začala psát v květnu roku 1989, kdy skupina statečných žen (převážně mladých matek) zorganizovala demonstraci a upozornila na katastrofální stav ovzduší v hlavním městě (i v celém tehdejším Československu) a na záměrnou neinformovanost obyvatel.  

Organizace Pěšky městem realizovala desítky projektů zaměřených na rozvoj pěší dopravy v Praze a na ochranu chodců – zejména dětí na cestách do škol a školek. Díky těmto projektům se v hlavním městě podařilo uskutečnit více než 100 konkrétních stavebních úprav, které zlepšily životní prostředí a každodenní situaci chodců.  

Petra Syrová, předsedkyně organizace Pěšky městem, vysvětluje: „Jsme přesvědčeni, že právě teď je správný čas tvořit města, kterými je možné snadno a bez omezení chodit pěšky. Člověk je rodem chodec a chůze je pro nás – lidské bytosti – přirozený způsob pohybu. A protože chodit je normální a běžné, na chodce se bohužel často zapomíná.“  

 

 

Zdroje a přílohy: 

  1. Stránky programu Bezpečné cesty do školy 
  2. Vyhlášení ročníku 2021
  3. Dlouhodobý dopad programu
  4. Presskit Pěšky městem 

 

 

Kontakty: 

Blanka Klimešová – koordinátorka programublanka.klimesova@peskymestem.cz, +420 777 813934 

Jana Renner – PR a komunikace, jana.renner@peskymestem.cz+420 773 976 829 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás