Do nového školního roku bezpečněji

Před začátkem školního roku 2020/2021 se podařilo dokončit několik dlouho plánovaných úprav v okolí škol. V letáku, který vydala u příležitostí zahájení nového školního roku Technická správa komunikací (TSK), zmiňujeme 12 nových úprav v blízkosti škol, 7 z nich pochází z našich projektů Bezpečné cesty do školy, což kolegové z TSK bohužel opomněli uvést.

Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v okolí Základní školy Nepomucká. Škola na stavební úpravy čekala od roku 2015, kdy zde projekt Bezpečné cesty do školy probíhal. Novou podobu dostala Nepomucká ulice, kde je nyní bezpečnější přechod na zvýšeném prahu a místo parkovacího pruhu byl vyznačen pruh pro cyklisty, aby mohli jednosměrnou ulicí jezdit v obou směrech. Úprava křižovatek Pod Školou – Nepomucká a Pod Školou – Slávy Horníka se bohužel z technických důvodů přesouvá na příští rok.

Rodiče stále trápí nebezpečné přecházení u zastávky autobusu Schodová, kde by mohlo pomoci třeba jen nestavební řešení, které by lépe ošetřilo pohyb pěších v okolí zastávky. Zvažuje se také přesun zastávky blíže ke škole. Nedávno jsme s Prahou 5 řešili občanský podnět požadující lepší podmínky pro přecházení Plzeňské ulice. V červnu bylo zahájeno stavební řízení na rozsáhlou úpravu křižovatky na Kavalírce, a tak doufáme, že bude pamatováno i na chodce.

7 z 12 stavebních úprav v blízkosti škol pochází z projektů Bezpečné cesty do školy

Od roku 2015 čekají stále marně na své uskutečnění návrhy na zlepšení bezpečnosti dětí na cestách do ZŠ Táborská, jejichž realizaci bohužel opakovaně blokuje vedení městské části Praha 4. Letos se alespoň podařilo částečně upravit podle našeho návrhu přecházení na křižovatce náměstí Bratří Synků – Sezimova. Díky vytažení nároží se přechod výrazně zkrátil, na jižním rameni křižovatky je přechod nový. Městská část však zamítla zvýšenou plochu křižovatky, která by přispěla ke zklidnění dopravy. Nejhorší přechod přímo u školy (Táborská – Sezimova) však stále zůstává v nezměněném stavu, i když by bylo možné alespoň dočasně zlepšit situaci pomocí nestavebních opatření, která jsou schválena již od roku 2016.

Deset let trvalo připravit a zrealizovat úpravu na Vídeňské ulici v blízkosti zastávky U Tří svatých v Praze – Kunraticích. Návrh pochází z projektu Bezpečné cesty do školy pro ZŠ Kunratice z roku 2010. Již v roce 2018 byly podle dopravní studie tohoto projektu upraveny také dva přechody v ulici Maternova.

Poměrně rychle naopak postupoval návrh na úpravu křižovatky Dělnická – Osadní. Úprava přechodů, jejich zkrácení a vložení ostrůvku pro přecházení proběhla podle návrhu z projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Tusarova. Projekt na této škole byl realizován z iniciativy městské části Praha 7.

Opravdovou radost máme také z krásné úpravy obytné zóny u ZŠ V Remízku. Rekonstrukci blíže popisujeme v samostatné aktualitě .

Z ostatních úprav prezentovaných v letáku TSK zmiňme ještě rekonstrukci přechodu na křižovatce Jeseniova – Koldínova u ZŠ Chelčického v Praze 3. Uvedená úprava představuje nepochybně krok k lepšímu veřejnému prostoru. Rodiče ze ZŠ Chelčického však opakovaně upozorňují také na absenci přechodů v Koldínově ulici přímo na náměstí Barikád (blíže ke škole – viz například podnět na portálu Chodci sobě). Podle informací místostarosty Ruta by chtěla o úpravu této křižovatky městská část zažádat v příštím roce.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás