Mapujeme se seniory Prahu 7 – první setkání

Na půdě ÚMČ Praha 7 jsme se v pondělí 30. října setkali s několika seniory, kteří vyslyšeli naši výzvu k zapojení do komunitního mapování veřejného prostoru této městské části. Děkujeme všem, kdo nelitovali času a přišli se podělit o své zkušenosti. Zajímalo nás, kam senioři nejčastěji chodí, a jsme rádi, že často tráví svůj čas aktivně – v parku, v plaveckém bazénu, na kurzech. Věnovali jsme se diskuzi o několika konkrétních problémových místech,  ale i obecným problémům, které starší lidé na svých cestách vnímají.

Pražský Den bez aut na Štěfánikově: byli jsme tam!

V pátek 22. září vyvrcholil Evropský týden mobility Dnem bez aut, který v Praze probíhal pod záštitou městské radnice. Pro tento celoevropský svátek magistrát uzavřel Štefánikovu ulici na Smíchově autům a v uvolněném prostoru poskytl aktivním účastníkům stánky pro propagaci svých aktivit ve prospěch udržitelné mobility.

Pěšky do školy: zaručený způsob, jak si užít své každodenní cestování do školy i zpět!

V září probíhají v rámci Evropského týdne mobility na třech pražských základních školách (ZŠ Burešova, Praha 8, ZŠ U Santošky, Praha 5 a ZŠ Filosofská, Praha 4) tzv. Pěší dny, které zde iniciovala organizace Pražské matky s cílem ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné.

Kdo to tady jezdí? Alarmující výsledky monitoringu dopravy na ZŠ Filosofská

Na šesti dopravně nejproblematičtějších místech před oběma budovami ZŠ Filosofská probíhal 8. června monitoring dopravy. Přes třicet statečných dětí pod dohledem obětavých učitelů vyrazilo v 7 hodin do chladného rána. Monitoring potvrdil to, co děti i rodiče uvedli v dotazníkovém šetření, a to že nejproblematičtější místa se nacházejí přímo před školními budovami.

Komentář Pražských matek k připravovanému Plánu udržitelné dopravy pro Prahu

V úterý 15. 8. má Rada ZHMP projednávat materiály k Plánu udržitelné mobility pro  Prahu a okolí s pracovním názvem  P+ a odsouhlasit další postup práce. K vytvářenému Plánu jsme zpracovaly své připomínky, v nichž zdůrazňujeme potřebu rozšířit jej o zajištění celkové pěší prostupnosti  města a podmínek pro rozvoj pěší dopravy na krátké vzdálenosti, což pomůže nejefektivněji snížit exhalace a hluk z dopravy, přerozdělit veřejný prostor ve prospěch lidí i zeleně a město tak učinit pro lidi obyvatelnějším. Své připomínky jsme zaslali náměstkovi primátorky pro dopravu Petru Dolínkovi a pracovníkům ORFD pražského magistrátu.

V Praze umírají stovky lidí každý rok vinou prachem znečištěného ovzduší

Koalice Vlasta se svou předsedkyní a zastupitelkou Prahy 10 Olgou Richterovou (Piráti) zažalovala u soudu Ministerstvo životního prostředí ČR pro neefektivní Plán zlepšování ovzduší. PM varují před ničivým dopadem znečištění z dopravy na dětské zdraví už léta, naposledy jsme upozornily na „nejšpinavější“ pražskou stanici, která monitoruje ovzduší přímo v areálu mateřské školky ve Vršovicích, na květnovém setkání s občany právě v této městské části. Jsme rády za rychlou reakci a „trefu do černého“, je třeba si ale uvědomit, že ovzduší žádný zákon ani předpis sám o sobě nevyčistí. Vzduch si totiž špiníme my sami, jezdíme-li po Praze autem a vozíme jím i děti do školy, třeba i jen pár set metrů.

Městská doprava bez chodců je neudržitelná!

Hlavní město Praha v současné době připravuje Plán udržitelné mobility (P+), jehož účelem je zajistit, aby se nadále nezvyšovalo zatížení města vlivem dopravy a v metropoli se nezhoršovaly podmínky pro život jejích obyvatel i pobyt návštěvníků. Pražské matky, které se dlouhodobě problematice udržitelné městské mobility věnují, tento počin vítají, poukazují však na rozpor v P+, který opomíjí chůzi.

Jak se nám dýchá v Praze?

Jak se nám dýchá v Praze? Přijďte si o tom popovídat s odborníky do Malešického Mikropivovaru. Diskutovat budete moci s MUDr. Miroslavem Šutou a naší předsedkyní Jarmilou Johnovou. Jste srdečně zváni!