Pražské matky se mění na Pěšky městem

Praha, 13. 10. 2020 – Organizace Pražské matky se po více než třiceti letech své existence rozhodla přejmenovat na Pěšky městem. Hlavním důvodem změny názvu je přání, aby nové jméno promlouvalo o stěžejní činnosti. Poslání organizace se však nemění. I nadále se zaměřujeme na zlepšování podmínek chodců (nejen) v Praze, zapojujeme veřejnost do proměny města a propagujeme chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Jsme přesvědčeni, že chůze prospívá zdraví lidí i městům, kam chodci vnášejí život.

Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z. s.

Organizace Pěšky městem má silné kořeny. Její historie se začala psát 29. května 1989, kdy skupina statečných žen (převážně mladých matek) zorganizovala demonstraci, aby upozornila na katastrofální stav ovzduší v hlavním městě (i v celém tehdejším Československu) a na záměrnou neinformovanost obyvatel. Demonstrace se konala u příležitosti mezinárodního setkání ministrů životního prostředí.

Pražské matky jako jedno z prvních ekologických hnutí v tehdejší ČSSR stálo u zrodu občanské společnosti a demokracie. Vzniklo z pocitu odpovědnosti za tristní stav životního prostředí, které ovlivní životy dětí a dalších generací. V porevolučních 90. letech se hnutí profesionalizovalo. Vzniklo občanské sdružení a za více než 30 let své existence dosáhlo mnoha úspěchů a systémových změn. Organizace Pražské matky realizovala desítky projektů zaměřených na rozvoj pěší dopravy v Praze a na ochranu chodců – zejména dětí na cestách do škol a školek. Díky těmto projektům se v hlavním městě České republiky podařilo uskutečnit více než 100 konkrétních stavebních úprav, které zlepšily životní prostředí a každodenní situaci chodců.

Jarmila Johnová, jedna ze zakladatelek a do roku 2019 předsedkyně organizace, dodává: „Všechno začalo revoltou desítek pražských matek proti zavedenému pořádku minulého režimu utajovat informace o špatné kvalitě ovzduší, která nejvíce ohrožovala zdraví dětí. Na vině přitom bylo zejména spalování uhlí v domácnostech i při výrobě. Časy se ale mění a v hlavním městě je dnes (na rozdíl od minulosti) největší problém to, že málo chodíme a příliš často a všude se vozíme autem. Abychom zmírnili dopad klimatických změn na život nás všech, pomohli svému zdraví a vytvořili ve městě bezpečné a přátelské prostředí, potřebujeme změnit svůj životní styl i podobu měst. Pro tento cíl mě nenapadá příhodnější heslo než právě Pěšky městem.“

Západní evropské metropole (Vídeň, Paříž, Berlín a další) nepodceňují změnu klimatu a reagují na ni přístupem komunální politiky a úpravami městského prostředí. Sledujeme jejich snahy o snížení individuální automobilové dopravy a přerozdělování veřejného prostoru ve prospěch chodců, cyklistů a veřejné dopravy. Tento trend ještě uspíšila pandemie nemoci COVID-19, která v mnohých městech vedla k rozšiřování prostoru pro pěší a cyklisty, aby mohli zachovávat požadované rozestupy. Města se postupně otevírají lidem a poskytují jim příležitost ke každodennímu pohybu v bezpečných podmínkách (širší chodníky, snížení povolené rychlosti, koridory pro jízdní kola aj.). Cesta do práce a do školy se tak stává vítanou příležitostí k přirozenému pohybu a k posílení zdraví a imunity.  Organizace Pěšky městem napíná své úsilí právě tímto směrem a přeje si hájit veřejný prostor pro chodce nejen v Praze.

 Petra Syrová, předsedkyně organizace Pěšky městem, vysvětluje: „Jsme přesvědčeni, že právě teď je správný čas tvořit města, kterými je možné snadno a bez omezení chodit pěšky. Člověk je rodem chodec a chůze je pro nás – lidské bytosti – přirozený způsob pohybu. A protože chodit je normální a běžné, často se na chodce zapomíná. Tento pohled chceme změnit a doufáme, že nový název Pěšky městem dopřeje chodcům hlas a pomůže nám v tom.“

Zdroje a přílohy:

 

Kontakty:

Jana Renner, PR a komunikace, jana.renner@peskymestem.cz, +420 773 976 829

Petra Syrová, předsedkyně, petra.syrova@peskymestem.cz, +420 776 769 331

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás