Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy jsou dlouhodobým projektem, jehož úspěch závisí na spolupráci školy, městských částí i městských organizací, které jsou správci komunikací. Od návrhů v dopravní studii, která je jedním z výstupů školních projektů, je k samotným realizacím často dlouhá cesta. Žádost o realizaci schvaluje příslušná městská část, výběr projektů k realizaci vybírá pracovní skupina BESIP při Magistrátu hl. m. Prahy, projekty pak technicky připravuje a realizuje Technická správa komunikací. Návrhy opatření z projektů Bezpečné cesty do školy jsou v posledních letech velmi vstřícně přijímány a v zásobníku opatření čekajících na realizaci tvoří významnou část. Všechny naše návrhy sledujeme v průběhu schvalovacího procesu a hlídáme, aby byl zachovám hlavní smysl úprav, a sice více bezpečí pro děti na cestách (nejen) do školy.

Pomáháme školám připravit dlouhodobou strategii (tzv. školní plán mobility), jak motivovat děti a rodiče k tomu, aby častěji vyrazili do školy pěšky, na kole nebo na koloběžce.

Jak se děti dopravují do škol?

Na základě dotazníkových průzkumů zkoumáme, jak děti cestují do škol, co by si přály a čeho se bojí. Ptáme se také rodičů. Podívejte se na to, co jsme zjistili.