• Chůze a klima aneb jakou roli hrají chodci při adaptaci měst na klimatickou změnu?
  • Ekonomika v místech bez aut aneb proč jsou na pěších zónách nejvyšší tržby? 
  • Chůzí ke zdraví aneb může nám obyčejná cesta do práce zlepšit náladu i fyzičku? 
  • Děti v pohybu a děti v pohodě aneb co pro děti znamená jít pěšky do školy? 
  • Využití veřejných prostranství aneb park nebo parkoviště? 
  • Město, kde to žije aneb jak funguje město krátkých vzdáleností? 

 

O tom všem a mnohém dalším budeme diskutovat a sdílet zkušenosti se zahraničními i domácími experty, politiky, úředníky, spolky i jednotlivci.

Registrujte se na konferenci

Konference je dvoudenní. První den vystoupí řada českých i zahraničních odborníků. Druhý den si budete moci vybrat z několika workshopů a inspirovat se či seznámit na tržišti nápadů.

Doufáme, že bude možné konferenci uskutečnit „naživo“, připravujeme nicméně i distanční on-line verzi, pokud to budou hygienická opatření vyžadovat.

Na konferenci vystoupí:

Profesor Carlos Moreno

Koncept patnáctiminutové Paříže – Chůze je nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost.

Profesor Carlos Moreno je zvláštním vyslancem pro Smart Cities u starostky města Paříže a vědeckým ředitelem Ekonomické fakulty Univerzity Paříž 1 Panthéon-Sorbonne. Je známý díky svému konceptu „Smart Cities“ a je průkopníkem tzv. „patnáctiminutového města“, jež ovlivnilo přeměnu měst na celém světě. Moreno v roce 2019 obdržel Medaili za prozíravost od Francouzské akademie architektury. 

Carlos Moreno si získal uznání jako vědec s inovativním myšlením, průkopnickým dílem a unikátním přístupem k problémům měst. Působí též jako vědecký poradce národních a mezinárodních osobnostní na nejvyšší úrovni. Svou výzkumnou činností se podílí na řešení stěžejních témat mezinárodního významu, přináší inovativní pohled na město a nabízí řešení problémů, s nimiž se města, metropole i rozsáhlejší území ve 21. století potýkají. 

 

vvvvvv

Petra Jens

Zklidňování dopravy: Jak Vídeň podporuje bezpečné a chodecky vstřícné ulice, obzvláště v okolí škol.

Pěší koordinátorka města Vídně, pracuje pro víděňskou Mobilitätsagentur.

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

MgA. Karolína Koubová

Chodci vdechují veřejnému prostoru život. Podporují sociální kontakty a soudržnost obyvatel – z hlediska řízení města.

Primátorka města Jihlava

vvvvvvvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

Ing. arch. Osamu Okamura

Procházka na jednu městskou křižovatku, kde si předvedeme, jak číst město, jak jej pozorovat, analyzovat a jak je možné navrhovat jeho zlepšení.

Architekt, učitel a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, předseda Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru. Je autorem knihy Město pro každého a říká: Nenuťme lidi sedat do aut, protože je to pro naše peněženky ten nejdražší, k životnímu prostředí nejškodlivější a pro naše zdraví nejhorší způsob dopravy.

vmbfvm
vmbfvm

Ing. Květoslav Syrový

Jak organizace dopravy ovlivní výběr dopravního prostředku a chování lidí.

Autorizovaný dopravní projektant, navrhuje dopravní řešení pro aglomerace, obce, města, čtvrtě, ulice, náměstí, parky či dopravní terminály, nejlépe ve spolupráci s architekty, urbanisty a krajináři. V rámci své činnosti klade důraz na udržitelná řešení a řídí se principem, že dopravní infrastruktura je vždy jen součástí veřejného prostoru, ne naopak.

vmbfvm

B. Arch. Peter Bednár

Kvalita veřejného prostoru a věčná otázka parkování, z hlediska urbanistického.

Peter Bednár je architekt a urbanista, věnuje se převážně plánování městských struktur, krajině a veřejnému prostoru. Posledních osm let pracuje v kanceláři Jakub Cigler Architekti. Dvanáct let studoval a pracoval v USA, Holandsku a Číně. Jeho práce s různými týmy získaly přes 30 ocenění a jeden projekt se dostal na americkou známku v hodnotě 45 centů.

slkjagůajeg

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

Jak chodci pomohou městům zmírňovat dopady klimatické změny.

Urbánní geografka, aktivistka, publicistka, vysokoškolská učitelka a překladatelka. Věnovala se vztahu alternativních kultur a aktivní občanské společnosti k městskému prostředí, městským sociálním hnutím a aktivismu zaměřenému na městský prostor a politiku. Stála u zrodu spolku PragueWatch, kritické mapy městských proměn Prahy, a byla komunikační koordinátorkou Klimatické koalice. Aktuálně se zabývá zejména rolí měst a městskou správou v oblasti klimatu.

 

Ing. Lucie Miovská, Ph.D.

Městské mikroklima a vliv zeleně na pobyt lidí venku. Využívání historických cest k chození a žití. Adaptace na klimatickou změnu.

Krajinářská architektka, která se zabývá projektováním veřejných prostorů, sídelní a krajinné zeleně. Zaměřuje se na obytnost prostoru, pěší koncepty a promyšlenou práci se zelení. Přednáší na katedře zahradní a krajinné architektury, ČZU v Praze.

vmbfvm

Doc. Matúš Šucha, Ph.D.

Panelové diskuse

Je dopravním psychologem, věnuje se zejména aktivním módům dopravy, jako je chůze nebo jízda na kole. Zaměřuje se na iniciativy v oblasti udržitelné mobility, aktivní městské mobility, psychologickým aspektům posílení využívání aktivních módů dopravy, ochraně zranitelných účastníků dopravy jako jsou děti nebo starší občani.

vmbfvm

Michal Křivohlávek

Workshop simulace sousedského vyjednávání na téma vnitrobloky

Ředitel společnosti Bieno, facilitátor. Věnuje se také vlivu dopravy na každodenní život.

vmbfvm

Londýn

Ekonomický růst. Tam, kde jsou chodci, rapidně rostou tržby, nakupuje se, utrácí se peníze v restauracích a kavárnách. Chůze nás nic nestojí.

Přednášející bude v nejbližší době zveřejněn.

A mnoho dalších...

Konferenci podpořili