Konference Pěšky městem

Nezáleží na tom, zda jste na konferenci byli fyzicky, on-line nebo vám utekla. Konferenční sborník nabízí mnohem víc, než jen shrnutí prezentací. Oslovili jsme zajímavé tuzemské i zahraniční odborníky, aby s námi sdíleli své vize ideálního města pro pěší. Dočtete se o konceptu patnáctiminutového města, o městě pro děti i pro seniory, o pomalém městě, udržitelném městě i městě sociálně spravedlivém.

Sborník si můžete koupit za 250,- Kč (včetně poštovného). Částku zašlete na bankovní účet 2400373913/2010 variabilní symbol 15. Do zprávy pro příjemce napište sborník + vaše jméno.

Nebo použijte tento QR kód pro rychlejší vyplnění ve vašem mobilním bankovnictví. Nezapomeňte nám vyplnit formulář níže, ať víme, kam sborník poslat.

 

  Ve sborníku najdete tyto příspěvky:

  • Prahou krok za krokem (Ing. Vojtěch Benedikt, IPR Praha)
  • Patnáctiminutové město (prof. Carlos Moreno, poradce pařížské starostky pro Smart City a držitel Obel Award 2021)
  • Pomalá města – rychlá cesta k pěším městům (Paul Tranter, Rodney Tolley, autoři knihy Slow Cities, Austrálie a Velká Británie )
  • Otevřeme ulice dětem od „school streets” ke „cool streets” (DI Petra Jens, MSc, komisařka města Vídně pro chodce)
  • Jak vytvořit město pro každého? (Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci)
  • Lepší města pro pěší – víc budov, víc stínu, méně parkování (Peter Bednár, B. Arch., architekt)
  • Jaké město, taková mobilita (Ing. Květoslav Syrový, dopravní projektant)
  • Sdílený prostor nástroj zklidnění dopravy i zkvalitnění veřejných prostranství (Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., ČVUT, Praha)
  • Chůze je královnou pohybu (MUDr. Zlatko Marinov, dětský obezitolog)
  • Děti ukazují, jak je město zdravé (Tim Gill, autor knihy Urban Playground)
  • Děti a volná hra ve městě (Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D, architektka, zakladatelka a předsedkyně organizace Město přátelské k dětem)
  • Empatické město jako místo, kde chci zestárnout (Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D, socioložka, Masarykova univerzita, Brno)
  • Města v pohybu (Ing. Jarmila Johnová, publicitka a zakládající členka sdružení Pražské matky)
  • Sociální spravedlnost jako podmínka města přátelského k chůzi (RNDr. Michaela Pixová, Ph.D., urbánní geografka, aktivistka a publicistka)
  • Pěší prostupnost v krajinářské architektuře (Ing. Lucie Miovská, Ph.D., krajinná architektka, ČZU, Praha)
  • Život bez auta (Mgr. Lucie Hartmannová, doc. Matúš Šucha, Ph.D., dopravní psychologové, Univerzita Palackého, Olomouc)
  • Mezinárodní charta chůze (Walk 21)

  Rozhovory s Osamu Okamurou a Zlatko Marinovem připravila Jana Renner.