Konference Pěšky městem

Den první – čtvrtek 21. října 2021

 • 08:30 – 09:00  Registrace a ranní káva

  09:00 – 09:20  Zahájení konference

  Primátor hlavního města Praha MUDr. Zdeněk Hřib

  Náměstek primátora pro dopravu Ing. Adam Scheinherr

  Ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) Ondřej Boháč

  Předsedkyně organizace Pěšky městem Mgr. Petra Syrová

  Konferencí provází: Anna Kulovaná a Roman Meliška

Blok 1. Město žije a prosperuje tam, kde jsou chodci 9:20 – 11:00

 • 09:20 

  Patnáctiminutová Paříž – Chůze je nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. 

  Přednášející: Profesor Carlos Moreno – Autor konceptu 15 minutového města, Paříž

 • 09:50
  Chodci přinášejí městu prosperitu. Osm pravidel, jak udělat město vstřícné pro chodce.

  Přednášející: Jim Walker – Walk 21, Velká Británie

 • 10:20
  Zklidňování dopravy. Jak Vídeň podporuje bezpečné a chodecky vstřícné ulice, obzvláště v okolí škol.

  Přednášející: Petra Jens – Agentura pro městskou mobilitu, Vídeň

 • 10:50
  Jak se Praha staví k chodcům, pěší dopravě a kam směřuje.

  Přednášející: Mgr. Karolína Klímová

 • 11:00 – 11:30
  Networkingová přestávka na kávu

Blok 2. Velká panelová diskuse 11:30 – 12:40

 • Na tématech panelové diskuze intenzivně pracujeme a v nejbližší době je pro Vás zveřejníme.

 • 12:40 – 13:40
  Oběd

Blok 3. Kvalita veřejného prostoru a život v něm 13:40 – 15:10

 • 13:40 Zahájení druhé části konference

 • 13:45
  Kvalita veřejného prostoru, parkování, z hlediska urbanistického.
  Přednášející: Ing. Arch. Peter Bednár – architekt, Praha

 • 14:05
  Jak organizace městské dopravy ovlivní výběr dopravního prostředku a chování lidí.

  Přednášející: Květoslav Syrový – dopravní projektant

 • 14:25
  Chodci vdechují veřejnému prostoru život. Jak podporují sociální kontakty a soudržnost obyvatel – z hlediska řízení města.

  Přednášející: Karolína Koubová – Primátorka města Jihlavy

 • 14:45
  Panelová diskuse

  Panelisté: Matůš Šucha, Peter Bednár, Karolína Koubová, Květoslav Syrový

 • 15:10 – 15:40
  Networkingová přestávka na kávu

Blok 4. Mikroklima města. Klimatická změna. 15:45 – 17:00

 • 15:40
  Městské mikroklima a vliv zeleně na pobyt lidí venku. Využívání historických cest k chození a žití. Adaptace na klimatickou změnu.

  Přednášející: Lucie Miovská – krajinná architektka, ČZU Praha

 • 16:00
  Klimatická změna – jak se projevuje v přístupu samospráv? Podpora chodců, jako účinné opatření adaptace měst na klimatickou změnu. Elektromobilita není řešení! Čistý vzduch a méně hluku. Chodci jsou bezemisní a nepůsobí hluk.
  Přednášející: Michaela Pixová – urbální geografka, Praha

 • 16:20
  Panelová diskuse
  Panelisté: Lucie Miovská, Michaela Pixová a další…

 • 16:45  Rozloučení a zakončení hlavního programu
  17:00  Konec 1.dne konference

Den druhý – pátek 22. října 2021

Přednášky v amfiteátru 9:05 – 10:45

 • 08:30 registrace a káva

  09:00 zahájení druhého dne konference

 • 09:05 – 10:25

  Téma: MĚSTA, KTERÁ FANDÍ CHODCŮM

  Plzeň, Karlovy Vary, Uničov, Praha: Jak některá česká města podporují chodce. Městští architekti  Jaroslav Holler, Jan Lébl a starosta Radek Vincour představí strategie, aktivity a úspěšné projekty ze svých měst. Dopravní inženýr Vojtěch Novotný vysvětlí koncept sdíleného prostoru a možnosti jeho implementace v českých podmínkách.

   

 • 10:25 – 10:45

  Téma: Otázky z publika

  Každý z přednášejících odpoví na tři nejzajímavější otázky z publika.

 • 10:45 – 11:05

  Networkingová přestávka na kávu

 • 11:05 – 11:25

  Téma: Zástupkyně organizace Verkehrs club Deutschland představí, co dělají pro udržitelnou mobilitu a zejména lepší schůdnost ve městech.
  Maren Miehe – Verkehrs club Deutschland (VCD)

 • 11:25 – 11:40

  Téma: Výzva 10 000 kroků
  Jak znovu zařadit chůzi do našich životů, být zdravější a vitálnější? Jitka Vrtalová ze City Changers představí možnosti, které se osvědčily v rámci výzvy 10 000 kroků.

 • 11:40 – 12:00

  Téma: Získávání, analýza a interpretace dat o životě města

  Ladislava Fialka Sobková se v rámci svého výzkumu zaměřuje na téma pěšího pohybu v Praze a zpracovává jeho vlivové faktory.

 • 12:00 – 13:00

  Oběd

Workshopy 1. 13:00 – 14:00

 • Téma 1.
  komentovaná PROCHÁZKA v okolí CAMPu (rekonstruované komunikace kolem Karlova náměstí) 

  Ing. arch. Osamu Okamura

   

  Téma 2.
  workshop – simulace sousedského vyjednávání
  Michal Křivohlávek, Bieno

 • Doplňující aktivita

  • Dláždění chodníku ve venkovních prostorách (pod dohledem zkušeného mistra dlaždiče)
  • bosá smyslová stezka

Workshopy 2. 14:00 – 15:00

 • Téma 1.
  Přednáška o zdravé chůzi a obouvání, praktický nácvik, chodidla pohledem podoskopu
  Téma 2.
  Spolky z platformy Chodci sobě – sdílení zkušeností, prezentace aktivit a úspěšných projektů, moderuje Pěšky městem.

 • Doplňující aktivita

  • Dláždění chodníku ve venkovních prostorách (pod dohledem zkušeného mistra dlaždiče)
  • bosá smyslová stezka
 • 15:00
  Rozloučení a přípitek na rozloučenou…
  UKONČENÍ KONFERENCE