Konference Pěšky městem 2021

Na konferenci vystoupili:

 • Profesor Carlos Moreno

  Univerzitní profesor a vědec, autor konceptu patnáctiminutové Paříže
  Je zvláštním vyslancem pro Smart Cities u starostky města Paříže a vědeckým ředitelem Ekonomické fakulty Univerzity Paříž 1 Panthéon-Sorbonne. Je známý díky svému konceptu „Smart Cities“ a je průkopníkem tzv. „patnáctiminutového města“, jež ovlivnilo přeměnu měst na celém světě. Moreno v roce 2019 obdržel Medaili za prozíravost od Francouzské akademie architektury. Carlos Moreno si získal uznání jako vědec s inovativním myšlením, průkopnickým dílem a unikátním přístupem k problémům měst. Působí též jako vědecký poradce národních a mezinárodních osobností na nejvyšší úrovni. Svou výzkumnou činností se podílí na řešení stěžejních témat mezinárodního významu, přináší inovativní pohled na město a nabízí řešení problémů, s nimiž se města, metropole i rozsáhlejší území ve 21. století potýkají. 

 • DI Petra Jens, MSc.

  Komisařka města Vídně pro chodce, Agentura mobility města Vídně

  Jako matka tří dětí zahájila v roce 2006 iniciativu za čisté ulice, která si získala více než 150 000 příznivců. V důsledku toho se městu Vídeň podařilo omezit výskyt psího trusu ve veřejném prostoru – a najednou se zlepšila přívětivost veřejného prostoru k chodcům. Po letech působení jako aktivistka charitativní organizace „Diakonie“ začala v roce 2013 pracovat pro město Vídeň jako první zástupce pro záležitosti chodců. Ukázkové projekty: Streetlife Festival (2014-2019), Year of walking (2015), Implementace tzv. Školních ulic (od 2018), vzdělávací program mobility (od roku 2019).

   

 • Jim Walker

  Zakladatel organizace Walk 21

  Jim Walker založil před více než 20 lety organizaci Walk21, aby pomohl zlepšovat schůdnost a prostupnost měst a usnadnit tak pro všechny přístup k základním službám, zlepšit bezpečnost silničního provozu a veřejné zdraví, zajistit rovnost pohlaví a vytvořit přístupné, spravedlivé a udržitelné dopravní systémy. Podporuje rozvoj a realizaci pěší politiky, jakož i významných projektů a kampaní po celém světě. V současné době se podílí na projektech pro pěší  v 83 zemích.

 • MgA. Karolína Koubová

  Primátorka města Jihlava

  Vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU. Primátorkou města Jihlavy se stala v roce 2018. Po volbách do krajských zastupitelstev se v roce 2021 stala také krajskou zastupitelkou. Zastává několik dalších veřejných funkcí, mezi ty nejvýznamnější patří místo v předsednictvu Svazu města a obcí České republiky či předsednictvu Sdružení obcí Vysočiny, dále je například ambasadorkou pro kulturu Národní sítě zdravých měst. Jejími hlavními cíli jsou profesionální, aktivní a dynamické řízení města, prosazování žen do politiky, podpora pro rodiny s dětmi, vstřícný přístup radnice k občanům. Ve svém volném čase se věnuje své rodině, józe, běhu a divadelnímu souboru De Facto Mimo. 

 • Ing. arch. Osamu Okamura

  Architekt, pedagog a děkan Fakulty umění a architektury TUL

  Architekt, vyučující a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, dlouhodobě se zaměřuje na téma obyvatelnosti měst. V letech 2015-2021 pracoval jako člen Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7. V letech 2019-2021 byl předsedou Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru, nyní je jejím členem. V letech 2015-2019 byl kurátorem finálního výstupu evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum o lepším sdílení ve městě. V letech 2013–2017 byl programovým ředitelem mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE. V letech 2005–2012 působil jako šéfredaktor architektonického časopisu ERA21, nyní je členem jeho redakční rady. Od roku 2008 je nominátorem Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe. Je autorem knihy Město pro každého, oceněné Bologna Ragazzi Award: New Horizons 2021.

 • Ing. Květoslav Syrový

  Autorizovaný dopravní projektant

  V rámci své činnosti se řídí principy, že dopravní infrastruktura je vždy jen součástí veřejného prostoru a krajiny, nikoliv naopak. Jako člen víceoborových týmů navrhuje dopravní řešení městských či obecních prostranství, parků či dopravních terminálů. Je spoluautorem realizace dopravního terminálu v Mnichově Hradišti, návrhů pěší zóny na Mariánském náměstí v Praze či Vřídelní kolonády Karlových Varech. Nejoblíbenějšími projekty jsou Bezpečné cesty do školy či Školní ulice, ve kterých klade důraz na bezpečnost dětí u škol, nejlépe se zklidněním či vyloučením automobilové dopravy.  

 • Peter Bednár, B. Arch.

  Architekt a urbanista

  Věnuje se převážně plánování městských struktur, krajině a veřejnému prostoru. Posledních osm let pracuje v kanceláři Jakub Cigler Architekti. Dvanáct let studoval a pracoval v USA, Holandsku a Číně. Jeho práce s různými týmy získaly přes 30 ocenění a jeden projekt se dostal na americkou známku v hodnotě 45 centů.

 • Ing. Lucie Miovská, Ph.D.

  Krajinná architektka, vysokoškolská pedagožka

  Zabývá se projektováním veřejných prostorů, sídelní a krajinné zeleně. Zaměřuje se na obytnost prostoru, pěší koncepty a promyšlenou práci se zelení. Přednáší na katedře zahradní a krajinné architektury, ČZU v Praze.

 • Ing. Jarmila Johnová

  publicistka, zakladatelka a dlouholetá předsedkyně organizace Pražské matky

  Jarmila Johnová se již v 80. letech 20. stol. aktivně podílela na činnosti Ekologického fóra při Chartě 77 a přispívala do samizdatového Ekologického bulletinu. V roce 1989 zorganizovala petici za zveřejňování dat o kvalitě ovzduší v Praze a brzy poté se připojila k organizaci Pražské matky. Během následujících 30 let se v rámci této organizace věnovala nejen sledování kvality ovzduší v Praze, ale především propagaci chůze jako ekologického a zdravého způsobu městské dopravy na krátké vzdálenosti.

   

 • Mgr. Barbora Týcová

  Projektová manažerka v organizaci Bieno

  Vystudovala Fakultu sociálních věd UK. Od roku 1999 pracovala pro neziskové organizace Ústav pro ekopolitiku, Ekocentrum Koniklec, Ekoporadny Praha. Věnuje se zejména zapojování veřejnosti, ekoporadenství a osvětě. V Praze 7 koordinovala projekt místní Agendy 21 a studentského zastupitelstva. Je občansky aktivní na Praze 3, kde stojí za akcí Zažít město jinak a dalšími komunitními projekty.

 • Mgr. Michal Křivohlávek, PhD.

  Ředitel organizace Bieno, facilitátor

  Působil v organizacích Člověk v tísni, Oživení, Auto*Mat či Arnika, v letech 2013 až 2015 jako koordinátor pro participaci v městských částech Praha 10 a Praha 7. Věnuje se také vlivu dopravy na každodenní život. Absolvoval Filozofickou fakultu UK, v roce 2012 obhájil dizertaci Antropologie každodenních cest.

 • Ing. arch. Jaroslav Holler

  Architekt, vedoucí Úseku veřejného prostoru a ateliéru krajiny a životního prostředí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

  Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, roční program na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid a roční program na fakultě architektury Universidad Nacional Autónoma de México. Dlouhodobě pracoval v Mexiku a v několika českých i zahraničních kancelářích. Aktuálně Působí jako vedoucí úseku veřejného prostoru a ateliéru krajiny a životního prostředí na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Věnuje se přípravě územně plánovacích podkladů, městských koncepčních dokumentů i konkrétní projektů.

 • Mgr. Radek Vincour

  Starosta města Uničov 

  Vystudoval Pedagogickou fakultu UP, obor český jazyk a hudební výchova. Od roku 1998 působí jako uničovský zastupitel a radní, od roku 2016 je starostou města.Ve funkci starosty města navazuje na práci jeho předchůdců a pokračuje v dlouhodobých záměrech města, mezi které patří také bezpečnost a komfort pro cyklisty a chodce. V dnešní době je důležitá péče o zdraví. Uničov chce být zdravým městem a snaží se vytvářet co nejlepší podmínky pro spoluobčany.

   

 • Ing. Jitka Vrtalová

  Tisková mluvčí iniciativy CityChangers

  Po studiu Stavební fakulty ČVUT zcela propadla tématu udržitelné mobility. Jako koordinátorka a tisková mluvčí iniciativy CityChangers hovoří se všemi, kdo chtějí zlepšit dopravu a veřejný prostor ve městech.

 • Ing. arch. Ladislava Fialka Sobková

  Urbanistka a autorizovaná architektka, studentka doktorského studia se zaměřením na data o městském životním stylu

  Během své architektonické praxe sbírala nejen pracovní zkušenosti v Barceloně a Berlíně. Téma pěšího pohybu v Praze a jeho vlivových faktorů zpracovává ve své dizertační práci v Ústavu modelového projektování na fakultě architektury ČVUT. Zaměřuje se především na propojení témat městského prostředí a veřejného zdraví. V rámci svého výzkumu se zaměřuje na získávání dat z mobilních zařízení, jejich analýzu a interpretaci v urbanistickém kontextu.

 • Ing. arch. Jan Lebl

  Architekt, Kancelář architektury města Karlovy Vary

  Studoval na pražské FA ČVUT a na liberecké FUA TUL. Baví ho městský a vesnický aktivismus, má za sebou působení v komisi urbanistiky města Mariánské Lázně, v současné době zastává pozici architekta v Kanceláři architektury města Karlovy Vary. V lázeňském městě rád korzuje a popíjí Vřídelní vodu. Před cestou do Karlových Varů pracoval v několika architektonických ateliérech v Praze, Liberci, Rize a Portu s širokým záběrem přes interiéry až po urbanistické celky.

   

 • Ing. Vojtěch Novotný

  Dopravní inženýr se specializací na koncepci dopravy a mobility

  Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze. Řadu let pracoval pro Pražskou integrovanou dopravu jako specialista rozvoje IDS, později jako vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení. V rámci svého akademického působení vyučuje oborové předměty na Fakultě dopravní ČVUT, publikuje a přednáší na odborných konferencích. Podílel se například na tvorbě Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, Standardu zastávek PID, metodiky pro preferenční opatření VHD i návrhu úprav právních a technických norem pro preferenci BUS a byl členem konzultační skupiny při vzniku Manuálu veřejných prostranství hl. m. Prahy.

   

 • Maren Miehe

  geografka a odbornice na environmentální plánování, Berlín

  Jako koordinátorka vzdělávání v organizaci Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) pracuje na projektu DIY: Verkehrswende selber machen (Změna dopravy, udělej si sám), který propaguje vzdělání o udržitelné mobilitě jako klíčový prvek rozvoje a formování budoucí mobility. Na rozhodnutí a chování dalších generací totiž závisí, zda budeme v dlouhodobém horizontu schopni snížit emise skleníkových plynů pocházejících z dopravy.

 • Mgr. Karolína Klímová 

  referentka oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 

  Vystudovala obor geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě UK se specializací na krajinnou ekologii. Krátce působila v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, později se v rámci dobrovolnické činnosti věnovala předškolnímu vzdělávání a ekologické výchově. Na odboru dopravy MHMP působí pět let, zaměřuje se na rozvoj pěší dopravy, odstraňování bariér ve veřejném prostoru a propagaci udržitelné dopravy. 

 • Marek Sivák, MArch

  architekt

  Jako architekt se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru, architektonickým soutěžím, koncepčním dokumentům, občanským projektům a participaci obyvatel na rozvoji města. V rámci projektu Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 inicioval komunitní program (a od r. 2014 samostatný spolek) Pěstuj prostor, v roce 2019 stál u zrodu mezioborové Platformy pro veřejný prostor. Aktuálně spolupracuje zejména s veřejnou správou a soukromými investory na tom, aby se obce a města a jejich veřejný prostor rozvíjely kvalitněji a udržitelněji.