Konference Pěšky městem: Chůze je nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost 

Mezinárodní Konference Pěšky městem se koná 21. a 22. října 2021 v  Centrum architektury a městského plánování. Na akci vystoupí odborníci, kteří mají co říct k plánování veřejného prostoru měst i k organizaci dopravy. Chůze bude v centru pozornosti jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Organizace Pěšky městem, která konferenci pořádá, představí téma pěší dopravy z různých úhlů a perspektiv. Příspěvky přednášejících přinesou příklady dobré praxe z českých měst i ze zahraničí. Akci zahájí Zdeněk Hřib, primátor Prahy. Záštitu nad mezinárodní konferencí převzali hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Tisková zpráva organizace Pěšky městem, z. s. z 18. října 2021

Cílem konference je upozornit na skutečnost, že ve městech, kde se dobře chodí, se obyčejně i dobře žije. Organizace Pěšky městem pracuje na tom, abychom všichni po městě mohli chodit bezpečně a pohodlně, neboť právě pěší doprava přináší městům i jejich obyvatelům řadu výhod: „Chůze je nejpřirozenější pohyb vlastní každému člověku a chodcem je během dne každý z nás. Na konferenci se na ni chceme podívat jako na něco více než jen na pohyb. Chůze hraje ve městě též roli dopravy, a pokud se ni budeme takto nahlížet, může být řešením pro mnoho současných problémů – ohřívání měst vlivem klimatických změn, nedostatek každodenního přirozeného pohybu, znečištěné ovzduší, zahlcenost měst nadměrnou automobilovou dopravou i parkujícími auty, nesamostatnost dětí či sociální izolace“, přibližuje Petra Syrová, předsedkyně organizace Pěšky městem.  

A právě prosperita, zdraví fyzické i psychické, kvalita ovzduší, bezpečná a pohodlná dopravní infrastruktura nebo komunitní a sociální rozvoj měst budou stěžejními tématy konference.  

Právě teď je ten nejlepší čas tvořit města, kterými se dá projít pěšky.

Prostor dostane tzv. patnáctiminutové město. Autorem tohoto konceptu je profesor Carlos Moreno, francouzský vědec a poradce pro Smart Cities starostky Paříže Anne Hidalgo. Podle něj je pro obyvatele měst výhodné žít ve městě krátkých vzdáleností, kde vše podstatné (škola, úřady nebo služby) je dostupné maximálně čtvrt hodiny chůze nebo jízdy na kole od místa bydliště. 

Inspirativní postupy pro zpřístupňování městského prostoru chodcům a zklidňování dopravy prosazují evropské metropole Paříž, Vídeň nebo Berlín. Na toto téma promluví Petra Jens z Agentury pro městskou mobilitu města Vídeň. Právě Vídeň se pravidelně umisťuje na předních příčkách celosvětové ankety o nejlepší město pro život. Jak tvořit města vstřícná pro chodce, představí Jim Walker z Velké Británie, zakladatel organizace Walk 21. Ta na každoročních konferencích představuje nejnovější trendy v oblasti podpory pěší dopravy a pomáhá městům po celém světě vytvářet prostředí vstřícné chůzi. Organizace Walk21 stojí za Mezinárodní chartou chůze Mezinárodní chartou chůze (International Charter for Walking), ke které se už připojily tisíce lidí z téměř stovky zemí všech kontinentů. 

Inspirace ze zahraničí zazní v úvodním bloku konference, následně vystoupí odborníci z České republiky. Jak uzpůsobit dopravní infrastrukturu, aby se lidem ve městě dobře přemisťovalo? Toto téma přiblíží projektant Květoslav Syrový. Krajinná architektka Lucie Miovská zaměří pozornost účastníků konference na městské mikroklima a na otázku, jak život ve městech adaptovat na klimatickou změnu. Architekt Peter Bednár se vyjádří ke zdánlivě neřešitelnému problému parkování automobilů ve městech. Promluví také zástupci českých měst, kde se daří realizovat konkrétní kroky a řešení na podporu chodců. 

Součástí programu budou také panelové diskuze a workshopy. V této části dostanou účastníci možnost vyzkoušet si nácvik sousedského vyjednávání při řešení otázky využívání vnitrobloků nebo se zúčastnit komentované prohlídky Prahou. Tu povede architekt Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci 

Konference Pěšky městem proběhne v CAMPu – Centru architektury a městského plánování ve dnech 21. a 22. října 2021. Dvoudenní akcí bude provázet herečka Anna Kulovaná, panelové diskuze bude moderovat Roman Meliška. Celá konference bude také streamována online na webu Pěšky městem. 

————————————————————————————————————– 

Kompletní verze tiskové zprávy zde: (TZ_Konference Pěšky městem).

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás